Juni 2017

Publisert 23.05.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Pinseaften – Lørdag 3. juni 2017
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur
Pinsedag – Søndag 4. juni 2017
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23  Ta imot Ånden

Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser
Bibelsk salme:
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sendte meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Veni Sancte Spiritus / Heilag Ande, kom til oss (synges flere ganger på begge språk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen

2. pinsedag – Mandag 5. juni 2017
Joel 3,1–2  Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48  Ånden kom over alle
Joh 16,5–11  Ånden går i rette med verden
Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme:
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt / Kom, Ande med di skaparmakt / Boad, sivdnideaddji Bassi Vuoign / Båht Ajlis Vuojnnan ármujnat
Salme etter preken / trosbekjennelse
520 Gå gjennom byens lange rette gater
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

Treenighetssøndag – Søndag 11. juni 2017
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10  Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen
Inngangssalme:
240 Måne og sol, skyer og vind / Måne og sol, vindar og hav
Bibelsk salme:
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
530 vers 3: Vi er Guds hus og kirke nu
Salme etter preken / trosbekjennelse
691 Din rikssak, Jesus, være skal
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juni 2017
2 Mos 14,15–22  Sivsjø–underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12  Johannesdåp og dåp med Ånden
Inngangssalme:
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud
Bibelsk salme:
N13 948; NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Salme etter preken / trosbekjennelse
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Sankthansdagen / Jonsok – Lørdag 24. juni 2017
Dom 13,2–7.24–25  Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40  Forbilder i tro
Luk 1,5–17  Løftet om døperens fødsel
Inngangssalme:
246 Lyset skinner over jord!
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juni 2017
Jes 25,6–9  Herrens gjestebud
Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24  Det store gjestebudet
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
Halleluja / Salme før preken:
287 Du er hellig. Du er hel.
Salme etter preken / trosbekjennelse
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
765 Gledens Herre, vær vår gjest (begge vers. Amen etter 2.vers)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud