Juni 2016

Publisert 25.05.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskap

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juni 2016
1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16  Jesus og barna

Inngangssalme:
564 Som barn i Guds hus
Bibelsk salme:
N13 970/ NK3 970.3. Én ting har jeg bedt Herren om
Halleluja / Salme før preken:
644 Ditt barn eg no vil vera
Salme etter preken / trosbekjennelse:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Skaperverkets dag (anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en annen søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).
Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Kan synges på melodi til nr. 660
4. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juni 2016
Salme 22,8–12  Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13  Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38  Høsten er stor

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Bibelsk salme:
N13 928/ NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2016
Jer 6,16–19  Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9  Bare ett evangelium
Matt 18,12–18  Sau på villspor, bror som synder
Inngangssalme:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1 og 954.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
686 Oppløft ditt syn, du kristensjel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2016
1 Mos 1,11–19  Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset
Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! Halleluja.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
247 Tal vennlig til Jerusalem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juni 2016
Jes 66,18–19  Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus (prekentekst)
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg, Herre, send meg