Juni 2015

Publisert 29.05.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper

2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg (prekentekst)
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

(En søndag i juni – eller på en annen dag som menigheten bestemmer)
SKAPERVERKETS DAG 2015 – andre tekstrekke
1 Mos 2,4-15 Mennesket i Edens hage
Rom 8, 19-23 Skapelsens frigjøring
Mark 6, 35-44 Jesus metter fem tusen

Tema 2015: Pilegrimer på Guds jord
(se www.grønnkirke.no og N13 Pilegrimsvandring-liturgi s.1324 (Bm); s.1330 (Nn))

Inngangssalme:
618 Vi er et folk på vandring
Salme etter preken / trosbekjennelse:
725 Vern og beskytt meg – eller 728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
295 Skaperens stemme høres en morgen
3. søndag i treenighetstiden – søndag 14. juni 2015
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

4. søndag i treenighetstiden – søndag 21. juni 2015
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Sankthansdagen / Jonsok – onsdag 24. juni 2015
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme etter preken / trosbekjennelse:
247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
5. søndag i treenighetstiden – søndag 28. juni 2015
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper