Juli 2021

Publisert 02.07.2021

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME juli 2021N13 796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjie

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.

Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
– Søndag 4. juli 2021
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

Inngangssalme:
796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjie
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud er mi lyst -
663 Herre, du kalte disipler
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domine
Salme etter preken / trosbekjennelse:
536 Guds menighet er jordens største under
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. juli 2021
Ordsp 30,7–9 Gjør meg hverken fattig eller rik
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

Inngangssalme:
796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjie
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse -
717 Kjære Gud, når eg bed
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domine
Salme etter preken / trosbekjennelse:
605 Opp, jublende sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
840 I denne fagre sumarstid

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juli 2021
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod (prekentekst)
Mark 12,37b–44 Enkens gave

Inngangssalme:
796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjie eller 715 Gud, du er rik
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg -
719 Vår Far, vi må bekjenne
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domine
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
713 Intet er vårt. Alt er ditt

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juli 2021
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Inngangssalme:
796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjie
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.3 Stor er Herren, og verdig lov og pris -
459 Gud er din hvile, Kristus din styrke
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domine
Salme etter preken / trosbekjennelse:
673 Har vi sten i våre hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
761 Alle vender augo sine til deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Olavsdagen / Olsok – Torsdag 29. juli 2021
5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme eller salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld -
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domine
Salme etter preken / trosbekjennelse:
73 Korset vil jeg aldri svike
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
252 Ein bustad har du vore, Gud