Juli 2020

Publisert 18.06.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Juli 2020: N13 437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juli 2020
Jer 23,16–24 Dom over løgnprofetene
1 Joh 4,1–6 Prøv åndene
Matt 7,15–20 Falske profeter

Inngangssalme:
227 Sannhets tolk og taler (vers 1-4)
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.2. Stor er Herren, og verdig lov og pris /
298 Se universets Herre
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juli 2020
1 Mos 12,1–4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst /
682 Jesus skal rå så vidt som sol
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juli 2020
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10 Sauen og sølvmynten

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
326 Gud, lær meg å se
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
783 Her går en trofast gjeter / Her går ein trufast gjetar
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendelig sterk

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juli 2020
2 Mos 32,1–4.30–35 Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15–17 Elsk din bror og ikke verden
Matt 6,19–24 Det udelte hjertet

Inngangssalme:
437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
605 Opp, jublende sang

Olavsdagen / Olsok – Onsdag 29. juli 2020
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en fast borg
Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet

Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Bibelsk salme eller salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
668 Guds sønn steg ned å tjene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland