Juli 2019

Publisert 26.06.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. juli 2019
Salme 22,8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38 Høsten er stor

Inngangssalme:
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre, eg ropar til deg, du min Frelsar
Halleluja / Salme før preken:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juli 2019
Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren
Halleluja / Salme før preken:
783 Her går en trofast gjeter / Her går ein trufast gjetar
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juli 2019
Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
371 Om alle mine lemmer
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
694 Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juli 2019
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

Inngangssalme:
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og min frelse
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

Olavsdagen / Olsok – Mandag 29. juli 2019
2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet
Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
Halleluja / Salme før preken:
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland