Juli 2017

Publisert 19.06.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. juli 2017
1 Mos 25,27–34  Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27  Jeg løper for å vinne
Mark 10,17–27  Jesus og den rike mannen

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 928/NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
606 O Jesus, for din alterfot vi kommer her og kneler
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. juli 2017
Jer 23,16–24  Dom over løgnprofetene (prekentekst)
1 Joh 4,1–6  Prøv åndene
Matt 7,15–20  Falske profeter

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
276 Alene Gud i himmerik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
666 Å leva, det er å elska

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. juli 2017
1 Mos 12,1–4  Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme etter preken / trosbekjennelse:
695 Rop det ut med hjertets jubel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juli 2017
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10  Sauen og sølvmynten

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
783 Her går en trofast gjeter
Salme etter preken / trosbekjennelse:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

Olavsdagen / Olsok – Lørdag 29. juli 2017
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en festningsby
Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
Halleluja / Salme før preken:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
668 Guds sønn steg ned å tjene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
108 Vår Gud han er så fast en borg

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juli 2017
2 Mos 32,1–4.30–35  Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15–17  Elsk ikke verden
Matt 6,19–24  Det udelte hjertet

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
752 Gi oss lys…..Din vilje skje
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
605 Opp, jublende sang!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå