Januar 2021

Publisert 17.12.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne natten
Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2021
Salme 103,13-18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8-12          Ikke noe annet navn
Matt 1,20b-21   Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamleåret seig i hav
Bibelsk salme eller salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesus namn -
87 Jesus, ja, han alene
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one Foundation

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2021
Jes 49,1-7            Et lys for folkeslag
Rom 15,4-6         Håp som skriftene gir
Luk 2,40-52         Jesus som tolvåring i tempelet
Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 /NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag -
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
704 Vi roper i denne natten

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2021
2. Mos 1,22-2,10 Moses blir født
Ef 1,7-12              Guds viljes mysterium
Mark 1,3-11       Døperen Johannes og Jesu dåp
Inngangssalme:
704 Vi roper i denne natten
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse -
101 Kristus er verdens lys
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2021
Jes 55,1-3            Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16-17        Livets vann
Joh 4,4-26           Kvinnen ved brønnen
Inngangssalme:
94 Ei morgonstjerne klår og fin
Bibelsk salme eller salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde -
227 Sannhets tolk og taler (vers 1-3)
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
704 Vi roper i denne natten
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 24. januar 2021
3 Mos 3,10-12; 4,10-16  Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20-24                      Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1-7. 35b-38             Mannen som var født blind

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud -
411 Jesus, styr du mine tanker / Jesus, styr du mine tankar
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
319 Lær meg å kjenne dine veier
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

Såmannssøndag – Søndag 31. januar 2018
Jer 20,7-9            Som flammende ild
Rom 10,13.17    Troen kommer av budskapet
Mark 4,26-34     Såkornet og sennepsfrøet
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Bibelsk salme eller salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot -
390 La oss lovsynge Herren / Yakanaka Vhangeri (Ditt ord er lykten for min fot…)
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk – eller: 787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
442 Be for oss, Herre, i vår nød