Januar 2020

Publisert 17.12.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020

Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, Herre

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Halleluja (N13 977.3 – 977.7) eller
salme med Halleluja-omkved.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Onsdag 1. januar 2020
4 Mos 6,22–27 Velsignelsen
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

Inngangssalme:
836 Du som har tida i di hand
Bibelsk salme eller salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesus namn, i Jesus namn / 358 För att du inte
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 5. januar 2020
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus

Inngangssalme:
92 Den store stjerna som steig i aust
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 12. januar 2020
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkene
Apg 18,24–19,7 Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
529 Vidunderligst av alt på jord

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 19. januar 2020
1 Mos 1,26–31 Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

Inngangssalme:
304  Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme eller salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 26. januar 2020
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43 Den blinde ved Jeriko

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud / 695 Rop det ut med hjertets jubel
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å  få skode er sæla å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The Kingdom of God is justice and peace
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper