Januar 2018

Publisert 15.12.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Mandag 1. januar 2018
Salme 103,13-18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8-12          Ikke noe annet navn
Matt 1,20b-21   Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesus navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
85 Hans navn skal være Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 7. januar 2018
Jes 49,1-7            Et lys for folkeslag
Rom 15,4-6         Håp som skriftene gir
Luk 2,40-52         Jesus som tolvåring i tempelet
Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
935.1. Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 14. januar 2018
2. Mos 1,22-2,10 Moses blir født
Ef 1,7-12              Guds viljes mysterium
Mark 1,3-11       Døperen Johannes og Jesu dåp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
920.1. Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1-3            Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16-17        Livets vann
Joh 4,4-26           Kvinnen ved brønnen
Inngangssalme:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
469 Som hjorten så klagende skriker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du åpnar, vår evige Fader
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, DS 007)

Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7-9            Som flammende ild
Rom 10,13.17    Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26-34     Såkornet og sennepsfrøet
Inngangssalme:
104 I et skur ved Betlehem
Bibelsk salme:
923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel