Januar 2017

Publisert 28.12.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope må

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Søndag 1. januar 2017 
4 Mos 6,22–27  Velsignelsen
Fil 2,5–11  Navnet over alle navn
Luk 2,21  Han fikk navnet Jesus
Inngangssalme:
87 Jesus, ja, han alene
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
625 Herre, signe du og råde

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 8. januar 2017
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium 
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus 
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
Bibelsk salme:
N13 935/NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
107 Vi kommer fra Østen (evt. med barnekor)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
90 Deilig er den himmel blå /Fager er den himmel blå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
687 Nå lovsyng Herrens navn

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 15. januar 2017
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkeslagene
Apg 18,24–19,7  Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag/Confitemini Domino (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv (evt. med melodi 310)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
101 Kristus er verdens lys

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 22. januar 2017
1 Mos 1,26–31  Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana
Inngangssalme:
304Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde/Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
11, vers 4 og 5 En himmel ny så vel som jord (Jeg løfter opp til Gud min sang)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus, i din herlighet en gang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 29. januar 2017
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43  Den blinde ved Jeriko

Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
N13 925/NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud/Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred/ The kingdom of God is justice and peace
(synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå