Januar 2015

Publisert 26.01.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar rose
Nyttårsaften – onsdag 31. desember 2014
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Salme etter preken/trosbekjennelse:
838 Snehvit er natten, klar og kold (evt. som solosang)
og/eller
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsdag / Jesu navnedag – torsdag 1. januar 2015
Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn
Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

Kristi åpenbaringsdag – søndag 4. januar 2015
Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag
Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir
Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmelblå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

2. søndag i åpenbaringstiden – søndag 11. januar 2015
2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født
Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium
Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

Inngangssalme:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
9 Rydd vei for Herrens komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

3. søndag i åpenbaringstiden – søndag 18. januar 2015
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

Inngangssalme:
986.1. Jeg er livets brød / Jeg er det levende vann
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose

4. søndag i åpenbaringstiden – søndag 25. januar 2015
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg
Salmer under nattverden: (menighetens valg)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose