JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 
Salme 72,17–19  Hans herlige navn
Rom 10,8b–13  Rik nok for alle 
Matt 18,19–20  Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
82 I namnet Jesus finn vi trøyst! / Ge, Jesus hávsskes namna le.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
86 Navnet Jesus blekner aldri

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2016
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
 2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet (prekentekst)
 Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt
Halleluja / Salme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2016
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
 Kol 1,15–20  Skapelse og forsoning
 Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd
Inngangssalme:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Halleluja / Salme:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min vin / Eat this bread, drink this cup
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds sønn, den sterke

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2016
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Halleluja / Salme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria vår store glede ut 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
531 Én Gud og alles Fader

Såmannssøndag – Søndag 24. januar 2016
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
 Matt 13,24–30  Ugresset i hveten
Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Halleluja / Salme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Kristi forklarelsesdag – Søndag 31. januar 2016
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
 2 Kor 3,12–18 Moses let slør over ansiktet
 Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
635 Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed