Februar 2018

Publisert 16.01.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2018: 100 - I dager og år skal vi vente

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Den norske kirkes salmedatabase: se www.gudstjeneste.no/nye salmer *

Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! (med sørsamisk tekst *)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
100 - I dager og år skal vi vente
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 

Samefolkets dag – Tirsdag 6. februar 2018
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær med din veg
Halleluja / Salme før preken:
349 Du som freden meg forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hill deg, Frelser og forsoner!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
140 O Herre, la mitt øye få se
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Askeonsdag – Onsdag 14. februar 2018
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg / Å Jesus Krist, eg kjem til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
N13 926 / NK3 926.1 Herre, la meg kjenne dine veier / Herre, lat meg kjenne dine vegar
Halleluja / Salme før preken:
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
715 Gud, du er rik!

2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
790 Nå rinner solen opp av østerlide
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår (se dansk originaltekst under)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
114 Høyr, krukka brast
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
1 Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2 Nåden er den kærlighed
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder deg til livet.
3 Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.

4 Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står opp af døde
5 Uden håp og uden Gud
la’r vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

                               Johannes Møllehave 1985