Februar 2016

Publisert 19.01.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2016:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære

Kyndelsmesse – Tirsdag  2. februar 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
582 Milde Jesus, dine hender
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2016
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
370 Májnnut Hærráv almmelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 7. februar 2016
Jes 52,13–15  Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6 Løsepenge for alle
Luk 18,31–34  Se vi går opp til Jerusalem
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

OBS: Vi foreslår at Halleluja utgår i fastetiden.

Askeonsdag – Onsdag 10. februar 2016
Jes 58,4–10  Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20  Fest eller faste
Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
 Salme før preken:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme etter preken / trosbekjennelse:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 - 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

1. søndag i fastetiden – Søndag 14. februar 2016
2 Sam 12,1–10  Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane
Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem
Salme før prekenen (kan synges før og etter evangelielesningen):
143 Bli her og våk med meg /Ver her og vak med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tomme hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

2. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2016
Jes 55,1–7 Søk Herren (prekentekst)
2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30  Den trange dør

Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Salme før prekenen:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyre Guds røyst
(evt. med resitasjon «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær» (Jes 55,6)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
398 I dag er nådens tid
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2016
Sak 3,1–5  Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34  Jeg ber for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme før prekenen:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden