Februar 2015

Publisert 26.01.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds under

http://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salme-februar-2015

Såmannssøndag – søndag 1. februar 2015 
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Inngangssalme:
570 Dype stille, sterke milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
eller
787 Alt det minste som Gud skapte 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Kyndelsmesse – mandag 2. februar 2015
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
582 Milde Jesus, dine hender

Samefolkets dag – fredag 6. februar 2015
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen gïele / Skaperens stemme
Salme etter preken / trosbekjennelse:
370 Májnut Hærráv almelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus på mitt hjerte / Cále, Jesus iezat gova

Kristi forklarelsesdag – søndag 8. februar 2015
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Fastelavnssøndag – søndag 15. februar 2015
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser 
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Såkorn som dør i jorden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila djypt i frusen jord

Askeonsdag – onsdag 18. februar 2015
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
706 Gud, du er ikke i min verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
438 Eg kjem med tome hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – søndag 22. februar 2015
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium! Omsorg uten grenser. 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre du vandrer forsoningens vei