Desember 2020

Publisert 16.11.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2020
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2020: N13 55 Midt i hårdest vinter

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge hovedgudstjenesten 2020)

2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
Freds- og menneskerettighetssøndag
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

Inngangssalme:
2 Folkefrelsar, til oss kom
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn lys, eit lys skal brenne (vers 1 og 2)
Bibelsk salme eller salme:
906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter -
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag /Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
738 Noen må våke i verdens natt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn

3. søndag i adventstiden – Søndag 13. desember 2020
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen

Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn lys, eit lys skal brenne (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme eller salme:
905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren -
100 I dager og år skal vi vente
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag /Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
104 I et skur ved Betlehem

4. søndag i adventstiden – Søndag 20. desember 2020
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7 Gled dere i Herren
Luk 1,39–45 Maria og Elisabeth

Inngangssalme:
3 Å, kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn lys, eit lys skal brenne (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider -
7 Opp, gledest alle, gledest no
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag /Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
128 Gud bor i eit lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

Julaften – Torsdag 24. desember 2020
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Ei barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter tekstlesingen)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
55 Midt i hårdest vinter
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Torsdag 24. desember / Fredag 25. desember 2020
Mika 5,1–4 Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
69 I en natt så klar og kald
Bibelsk salme eller salme:
919 Så opp, bli lys / Reis deg i ljos -
71 Røster fra himlen bryter nattens fred
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
27 Et barn er født i Betlehem (vers 7)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker (tekst også på lulesamisk og kvensk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Fredag 25. desember 2020
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
40 Å, kom nå med lovsang
Bibelsk salme eller salme:
913 Et barn, et barn er oss født / Eit barn, eit barn er oss født -
44 Det kimer nå til julefest
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
27 Et barn er født i Betlehem (vers 7)
Preken / høytidsvers:
41 En frelser er oss født i dag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
55 Midt i hårdest vinter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker (tekst også på lulesamisk og kvensk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden (tekst også på nordsamisk, sørsamisk og kvensk)

Stefanusdag / 2. juledag – Lørdag 26. desember 2020
Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver

Inngangssalme:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein -
75 Jeg er hos Gud i nåde
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
27 Et barn er født i Betlehem (vers 7)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
77 Du Ord frå alle æver
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
33 Det hev ei rose sprunge

Romjulssøndag – Søndag 27. desember 2020
2 Mos 1,15–21 Jordmødrene fryktet Gud
Apg 7,17–22 Moses var full av kraft
Luk 2,36–38 Profeten Anna fortalte om barnet

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme eller salme:
N13 927 / NK3 927.1 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt -
433 Da Herren kom til denne jord
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
27 Et barn er født i Betlehem (vers 7)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
35 Den yndigste rose er funnet

Nyttårsaften – Torsdag 31. desember 2020
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
820 Den dag du gav oss, er til ende
Salme før preken:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden (tekst også på nordsamisk, sørsamisk og kvensk)