Desember 2016

Publisert 24.11.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenne

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i adventstiden – Søndag 4. desember 2016 (Freds- og menneskerettighetssøndag)
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19 Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Dit jeg går, vet dere veien
Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 11. desember 2016
Jes 35,1–10  Den hellige vei (prekentekst)
1 Kor 3,18–23  Denne verdens visdom
Matt 11,2–11  Jesus og Johannes
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
10 Blomstre som en rosengård
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
314 Alt står i Guds faderhånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

4. søndag i adventstiden – Søndag 18. desember 2016
Rut 4,13–17  Ruth blir stammor til David
Rom 15,8–13  Isais rotskudd
Luk 1,46–55  Marias lovsang
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
44 Det kimer nå til julefest

Julaften – Lørdag 24. desember 2016
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt  / Ottesang – Lørdag 24. desember / Søndag 25. desember 2016
Mik 5,1–4 Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
61 Sjå, tusen julelys blir tent / Nå tennes tusen julelys, se Salmer 97, 7
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Søndag 25. desember 2016
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14  Ordet ble menneske
Inngangssalme:
40 Å, kom nå med lovsang
Bibelsk salme:
913 Et barn, et barn er oss født / Eit barn, eit barn er oss født
Halleluja / Salme før preken:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små

Stefanusdag / 2. juledag – Mandag 26. desember 2016
Jer 31,15–17  Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60  Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23  Barnemordet og veien til Nasaret
Inngangssalme:
77 Du Ord frå alle æver
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsaften – Lørdag 31. desember 2016
Fork 3,1–2.4–7.11 Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25  Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9  Fikentreet som ikke bar frukt
Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme før preken:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! / Å, ver hjå meg