August 2021

Publisert 02.07.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2021

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2021N13 366 Nøden står ved våre dører

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. august 2021
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme eller salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god -
366 Nøden står ved våre dører
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. august 2021
2 Mos 20,1–17 De ti bud (prekentekst)
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
555 Gud, riv oss ut av tidens jag
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
366 Nøden står ved våre dører
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. august 2021
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
366 Nøden står ved våre dører
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider -
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. august 2021
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren -
526 Velsigna band som bind
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
719 Vår Far, vi må bekjenne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
– Søndag 29. august 2021
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Bibelsk salme eller salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
672 Gud, la vårt hovmod briste
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
366 Nøden står ved våre dører
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær