August 2020

Publisert 18.06.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. august 2020
Hos 6,1–3 Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39 Han som ga sin Sønn for oss alle (prekentekst)
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
801 Nå er det morgen / Morning has broken
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.3 Stor er Herren /
460 Bortom tid og rom og tanke
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. august 2020
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13 Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse

Inngangssalme:
277 Gledelig vil vi halleluja kvede
Bibelsk salme eller salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god /
595 Dyp av nåde er hos deg
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. august 2020
Jes 64,6b–65,2 Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4 Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39 Som en høne samler kyllingene

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel. lov Herren /
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
316 Nu vill jag sjunga om moders-vingen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. august 2020
Neh 9,19–21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr 13,5–6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet

Inngangssalme:
495 Alle har hast, ingen har tid
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider /
344 O Jesus, opne du mitt øye
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
494 Jeg er i Herrens hender

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. august 2020
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

Inngangssalme:
283 Gjev meg, Gud, eit salmemæle
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren /
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke