August 2019

Publisert 26.06.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skygge
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. august 2019
Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11 Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34 Du skal elske Gud og din neste

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
504 Vi er barn av lys og skygge
9. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. august 2019
1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap
Luk 6,36–42 Døm ikke

Inngangssalme:
504 Vi er barn av lys og skygge
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.3 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
596 Gud, når du til regnskap kaller
Salme etter preken / trosbekjennelse:
673 Har vi sten i våre hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. august 2019
1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark 11,25–26 Far tilgir som dere

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
386 Confitemini Domino / Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. august 2019
1 Mos 21,9–13 Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18 Livet i Ånden
Joh 8,31–36 Virkelig fri

Inngangssalme:
354 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd