August 2017

Publisert 04.07.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sang

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. august 2017
Hos 6,1–3  Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39  Han som ga sin Sønn for oss alle 
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
801 Morning has broken / Nå er det morgen
Bibelsk salme:
N13 954.1/ NK3 954.1.3 Stor er Herren
Halleluja / Salme før preken:
459 Gud er din hvile (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. august 2017
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13  Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32  Å kalle syndere til omvendelse

Inngangssalme:
395 Som toner i en evig sang
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
595 Dyp av nåde er hos deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å, nåde underfull og stor

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. august 2017
Jes 64,6b–65,2  Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4  Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39  Som en høne samler kyllingene
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
693 Løftet i Guds ord vi kjenner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2017
Reformasjonstema 1: Nåden alene
OBS. Egne tekster for dagen. Se www.kirken.no/reformasjon2017
Salme 116,1-9 Herren er nådig og rettferdig
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst (prekentekst)
Luk 15,11-32 Sønnen som kom hjem

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
745 Av dypest nød jeg rope må (Luther-salme)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår / Nåden er din dagligdag *) se dansk originaltekst
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

 *) Nåden er din dagligdag (dansk originaltekst)

1. Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2. Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.

3. Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

4. Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

5. Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.