August 2016

Publisert 11.07.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. august 2016
4 Mos 13,17–27  Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17  Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43  Kvinnen som vitnet  

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3  Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme etter preken / trosbekjennelse:
352 Ren og rettferdig, himmelen verdig
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. august 2016
2 Mos 18,13–24  Jetro gir Moses råd om delegering
Apg 6,1–7  En ny tjeneste i menigheten
Joh 15,13–17  Jeg har satt dere til å bære frukt
Inngangssalme:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
544 I en kirke midt i byen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper (Kallet)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. august 2016
Jer 9,23–24  Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn
Inngangssalme:
319 Lær meg å kjenne dine veie
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
433 Da Herren kon til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. august 2016
Rut 1,7–11.16–19 Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lyse hjå oss
Halleluja / Salme før preken:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber