August 2015

Publisert 13.07.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 2015
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningen vei

11. søndag i treenighetstiden – søndag 9. august 2015
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
670 Til kjærleik Gud oss skapte

12. søndag i treenighetstiden – søndag 16. august 2015
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
307 Min sjel, min sjel, lov Herren
Salme etter preken / trosbekjennelse:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd
13. søndag i treenighetstiden – søndag 23. august 2015
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom 
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – søndag 30. august 2015
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere (prekentekst)
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde