April 2021

Publisert 12.03.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er død

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Skjærtorsdag – Torsdag 1. april 2021
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Bibelsk salme eller salme:
938 Takk Herren, for han er god
I stedet for halleluja:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
154 Sion, pris din saliggjører
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
416 Du Far og Herre, du som rår

Langfredag – Fredag 2. april 2021
Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd

Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Luk 22, 39-46 – 166, vers 1
                Luk 22, 47-53 – 166, vers 2
                Luk 22, 54-62 – 166, vers 3
                Luk 22, 63-71 – 166, vers 4
                Luk 23, 1-12 – 166, vers 5
                Luk 23, 13-25 – 166, vers 6
                Luk 23, 26-46 – 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon / stillhet:
170 Når krossen underfull eg ser
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 3. april 2021 /
Søndag 4. april 2021
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene
og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
Bibelsk salme eller salme:
949 Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
214 Han sto opp før dagen demret

Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
363 Tro ikke Gud er død

Påskedag – Søndag 4. april 2021
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme eller salme:
N13 946 / NM3 946 a-b Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
195 Krist sto opp av døde / Krist sto opp av daude
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye (vers 1)
Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
199 Å salige stund uten like / O ávduga, ávdugas boddu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 5. april 2021
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NM3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
194 Jesus lever, graven brast
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
363 Tro ikke Gud er død
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
622 Dine gaver venter på oss, Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!

2. søndag i påsketiden – Søndag 11. april 2021
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
536 Guds menighet er jordens største under
Bibelsk salme eller salme:
N13 947/ NM3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
194 Jesus lever, graven brast
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
207 Livet vant, dets navn er Jesus (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
363 Tro ikke Gud er død
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, herre Jesus

3. søndag i påsketiden – Søndag 18. april 2021
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme eller salme:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
643 Du som veien er og livet

4. søndag i påsketiden – Søndag 25. april 2021
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

Inngangssalme:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Bibelsk salme eller salme:
N13 948 / NM3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
393 Cantai ao Senhor um cantico novo / Kom, syng for vår Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
363 Tro ikke Gud er død