April 2018

Publisert 08.03.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demret

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 31.mars / Søndag 1. april 2018
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 1. april 2018
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord! (Høytidsvers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
214 Han sto opp før dagen demret
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 2. april 2018
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
346 Jeg vil prise min gjenløser
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
622 Dine gaver venter på oss, Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
801 Nå er det morgen / Morning has broken
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
637 Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami
Salme etter preken / trosbekjennelse:
361 Tett ved sida mi går Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
643 Du som veien er og livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

Inngangssalme:
541 Det fins et hellig kall til å forandre
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sende meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
885 O kristelighet! (bruk gjerne melodi til 605)

5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

Inngangssalme:
214 Han sto opp før dagen demret
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! / Kor elskelege dine bustader er, Herre Sebaot!
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud