April 2017

Publisert 20.03.2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vila

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i fastetiden – Søndag 2. april 2017
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53  Ett menneske dør for folket
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 963/ NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte / Cále, Jesus, iezat gova
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153, vers 1-5 Til Lammets måltid får vi gå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
485 Jesus, Jesus, ham alene

Palmesøndag – Søndag 9. april 2017
2 Mos 12,21–28  Påskelammet
Ef 2,12–18  Kristus forener 
Joh 12,12–24  Inntoget og grekerne
Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
147 Sjå, Jerusalem, sjå din konge kjem

Skjærtorsdag – Torsdag 13. april 2017
2 Mos 12,1.3–8.11–14  Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30  Det siste måltid
Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila

Langfredag – Fredag 14. april 2017
Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen                   
Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Luk 22, 39-46 – 166, vers 1
                Luk 22, 47-53 – 166, vers 2
                Luk 22, 54-62 – 166, vers 3
                Luk 22, 63-71 – 166, vers 4
                Luk 23, 1-12 – 166, vers 5
                Luk 23, 13-25 – 166, vers 6
                Luk 23, 26-46 – 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
362 En tåre renner fra ikonet
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 15. april / Søndag 16. april 2017
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
         L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
         L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 16. april 2017
Salme 118,14–24  Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9  Jesus står opp
Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Høytidsvers (evt.): 193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
205 Kornet har sin vila
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

2. påskedag – Mandag 17. april 2017
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35  Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35  Emmaus–vandrerne
Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme etter preken / trosbekjennelse:
633 Gå du med oss, for vegen er lang / Hamba nathi mkululu wethu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
860 Bli hos oss, Mester, dagen heller (vers 1 og 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. søndag i påsketiden – Søndag 23. april 2017
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5  Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21  Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14  Peters fiskefangst
Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
203 De trodde at Jesus var borte.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

3. søndag i påsketiden – Søndag 30. april 2017
Esek 34,11–16  Den gode gjeteren eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25  Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18  Den gode gjeteren

Inngangssalme:
213 Klapp, alle hender, i glede!
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
643 Du som veien er og livet