April 2016

Publisert 17.03.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i påsketiden – Søndag 3. april 2016
Jes 45,5–8  Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9  Et levende håp (prekentekst)
Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
977.5 Halleluja / 440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
3. søndag i påsketiden – Søndag 10. april 2016
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde
eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44  Jesus metter 5000
Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
N13 950 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
4. søndag i påsketiden – Søndag 17. april 2016
Jes 40,26–31  Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11  Veien, sannheten og livet
Inngangssalme:
743 Velsignet være dere som
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
464 Velt alle dine veier (v.1-4)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
5. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2016
1 Kong 8,12–13.27–30   Salomo ber for templet
eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

Inngangssalme:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Bibelsk salme:
N13 943 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som