April 2015

Publisert 16.04.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
614 Vår lovsang skal møte deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
485 Jesus, Jesus, ham alene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til lammets måltid får vi gå 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
162 Såkorn som dør i jorden

Langfredag – fredag 3. april 2015
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
166 O, hode, høyt forhånet (kan deles opp i forbindelse med tekstlesningen)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hil deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens  vei, selv både flyktning og fredløs
Påskenatt  – lørdag 4. april 2015
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
818 O, bli hos meg! Nå er det aftentid./ Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
183 O Gud, denne natter er din.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg. (Synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Påskedag – søndag 5. april 2015
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
195 Krist stod opp av døde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
212 Å, gledesfylte stund! ! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
204 Han er oppstanden. Halleluja!
2. påskedag – mandag 6. april 2015
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. søndag i påsketiden – søndag 12. april 2015
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
206 Dine hender er fulle av blomster 

3. søndag i påsketiden – søndag 19. april 2015
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten
Inngangssalme:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
361 Tett ved sida mi går Jesus

4. søndag i påsketiden – søndag 26. april 2015
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt (prekentekst) eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel eller
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud