SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds under

Ingen er for liten til å se Guds under

http://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salme-februar-2015

Såmannssøndag – søndag 1. februar 2015 
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Inngangssalme:
570 Dype stille, sterke milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
eller
787 Alt det minste som Gud skapte 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Kyndelsmesse – mandag 2. februar 2015
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
582 Milde Jesus, dine hender

Samefolkets dag – fredag 6. februar 2015
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen gïele / Skaperens stemme
Salme etter preken / trosbekjennelse:
370 Májnut Hærráv almelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus på mitt hjerte / Cále, Jesus iezat gova

Kristi forklarelsesdag – søndag 8. februar 2015
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Fastelavnssøndag – søndag 15. februar 2015
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser 
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Såkorn som dør i jorden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila djypt i frusen jord

Askeonsdag – onsdag 18. februar 2015
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
706 Gud, du er ikke i min verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
438 Eg kjem med tome hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – søndag 22. februar 2015
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium! Omsorg uten grenser. 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre du vandrer forsoningens vei

SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar rose
Nyttårsaften – onsdag 31. desember 2014
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Salme etter preken/trosbekjennelse:
838 Snehvit er natten, klar og kold (evt. som solosang)
og/eller
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsdag / Jesu navnedag – torsdag 1. januar 2015
Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn
Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

Kristi åpenbaringsdag – søndag 4. januar 2015
Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag
Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir
Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmelblå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

2. søndag i åpenbaringstiden – søndag 11. januar 2015
2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født
Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium
Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

Inngangssalme:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
9 Rydd vei for Herrens komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

3. søndag i åpenbaringstiden – søndag 18. januar 2015
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

Inngangssalme:
986.1. Jeg er livets brød / Jeg er det levende vann
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose

4. søndag i åpenbaringstiden – søndag 25. januar 2015
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg
Salmer under nattverden: (menighetens valg)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose