KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 2015
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

16. søndag i treenighetstiden – søndag 13. september 2015
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud og rettsløses forsvarer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – søndag 20. september 2015
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt

18. søndag i treenighetstiden – søndag 27. september 2015
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
682 Jesus skal rå så vidt som sol
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Mikkelsmesse – tirsdag 29. september 2015
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread/Et mitt brød, drikk min kall
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong

SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 2015
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningen vei

11. søndag i treenighetstiden – søndag 9. august 2015
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
670 Til kjærleik Gud oss skapte

12. søndag i treenighetstiden – søndag 16. august 2015
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
307 Min sjel, min sjel, lov Herren
Salme etter preken / trosbekjennelse:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd
13. søndag i treenighetstiden – søndag 23. august 2015
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom 
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – søndag 30. august 2015
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere (prekentekst)
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – søndag 5. juli 2015
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

7. søndag i treenighetstiden – søndag 12. juli 2015
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

8. søndag i treenighetstiden – søndag 19. juli 2015
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod
Mark 12,37b–44 Enkens gave

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
712 Himmelske Far, du har skapt oss

9. søndag i treenighetstiden – søndag 26. juli 2015
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Inngangssalme:
673 Har vi sten i våre hender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
761  Alle vender augo sine til deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

Olavsdagen / Olsok – onsdag 29. juli 2015
5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tome hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper

2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg (prekentekst)
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

(En søndag i juni – eller på en annen dag som menigheten bestemmer)
SKAPERVERKETS DAG 2015 – andre tekstrekke
1 Mos 2,4-15 Mennesket i Edens hage
Rom 8, 19-23 Skapelsens frigjøring
Mark 6, 35-44 Jesus metter fem tusen

Tema 2015: Pilegrimer på Guds jord
(se www.grønnkirke.no og N13 Pilegrimsvandring-liturgi s.1324 (Bm); s.1330 (Nn))

Inngangssalme:
618 Vi er et folk på vandring
Salme etter preken / trosbekjennelse:
725 Vern og beskytt meg – eller 728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
295 Skaperens stemme høres en morgen
3. søndag i treenighetstiden – søndag 14. juni 2015
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

4. søndag i treenighetstiden – søndag 21. juni 2015
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Sankthansdagen / Jonsok – onsdag 24. juni 2015
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme etter preken / trosbekjennelse:
247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
5. søndag i treenighetstiden – søndag 28. juni 2015
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  

1. mai – fredag 1. mai 2015
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Inngangssalme:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

5. søndag i påsketiden – søndag 3. mai 2015
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Inngangssalme:
787 Alt det minste som Gud skapte (m/barnekor).
Alternativ: 560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

6. søndag i påsketiden – søndag 10. mai 2015
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Inngangssalme:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk/ Eat this bread, drink this cup (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg

Kristi himmelfartsdag – torsdag 14. mai 2015
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn, eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
699 Hører du den hemmelige sangen (evt. forsangerkor på 1.del av versene)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – søndag 17. mai 2015
Sak 14,6–9 Herrens dag eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden
eller
tekstene for 17. mai
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

Pinseaften – lørdag 23. mai 2015
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Inngangssalme:
514 O Hellig Ånd, kom til oss ned
Salme etter preken / trosbekjennelse:
530 Kirken den er et gammelt hus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
526 Velsigna band som bind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd
Pinsedag – søndag 24. mai 2015
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Inngangssalme:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
521 Som vinden stryker mine kinn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
230 Du som går ut fra den levende Gud

2. pinsedag – mandag 25. mai 2015
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

Treenighetssøndag – søndag 31. mai 2015
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Inngangssalme:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
614 Vår lovsang skal møte deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
485 Jesus, Jesus, ham alene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til lammets måltid får vi gå 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
162 Såkorn som dør i jorden

Langfredag – fredag 3. april 2015
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
166 O, hode, høyt forhånet (kan deles opp i forbindelse med tekstlesningen)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hil deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens  vei, selv både flyktning og fredløs
Påskenatt  – lørdag 4. april 2015
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
818 O, bli hos meg! Nå er det aftentid./ Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
183 O Gud, denne natter er din.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg. (Synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Påskedag – søndag 5. april 2015
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
195 Krist stod opp av døde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
212 Å, gledesfylte stund! ! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
204 Han er oppstanden. Halleluja!
2. påskedag – mandag 6. april 2015
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. søndag i påsketiden – søndag 12. april 2015
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
206 Dine hender er fulle av blomster 

3. søndag i påsketiden – søndag 19. april 2015
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten
Inngangssalme:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
361 Tett ved sida mi går Jesus

4. søndag i påsketiden – søndag 26. april 2015
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt (prekentekst) eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel eller
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015

Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2015: N13  433 Da Herren kom til denne jord

2. søndag i fastetiden – søndag 1. mars 2015
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? (Evt. som salme mellom tekstlesningene)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
417 Mer hellighet gi meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

3. søndag i fastetiden – søndag 8. mars 2015
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning (prekentekst)
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 433 Da Herren kom til denne jord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i fastetiden – søndag 15. mars 2015
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
Maria budskapsdag – søndag 22. mars 2015
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

Palmesøndag – søndag 29. mars 2015
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 433 Da Herren kom til denne jord

SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds under

Ingen er for liten til å se Guds under

http://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salme-februar-2015

Såmannssøndag – søndag 1. februar 2015 
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

Inngangssalme:
570 Dype stille, sterke milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
eller
787 Alt det minste som Gud skapte 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Kyndelsmesse – mandag 2. februar 2015
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
582 Milde Jesus, dine hender

Samefolkets dag – fredag 6. februar 2015
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen gïele / Skaperens stemme
Salme etter preken / trosbekjennelse:
370 Májnut Hærráv almelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus på mitt hjerte / Cále, Jesus iezat gova

Kristi forklarelsesdag – søndag 8. februar 2015
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Fastelavnssøndag – søndag 15. februar 2015
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser 
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Såkorn som dør i jorden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila djypt i frusen jord

Askeonsdag – onsdag 18. februar 2015
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
706 Gud, du er ikke i min verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
438 Eg kjem med tome hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – søndag 22. februar 2015
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium! Omsorg uten grenser. 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre du vandrer forsoningens vei

SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar rose
Nyttårsaften – onsdag 31. desember 2014
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27 Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Salme etter preken/trosbekjennelse:
838 Snehvit er natten, klar og kold (evt. som solosang)
og/eller
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsdag / Jesu navnedag – torsdag 1. januar 2015
Salme 103,13–18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8–12 Ikke noe annet navn
Matt 1,20b–21 Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

Kristi åpenbaringsdag – søndag 4. januar 2015
Jes 49,1–7 Et lys for folkeslag
Rom 15,4–6 Håp som skriftene gir
Luk 2,40–52 Jesus som tolvåring i tempelet

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmelblå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys

2. søndag i åpenbaringstiden – søndag 11. januar 2015
2 Mos 1,22–2,10 Moses blir født
Ef 1,7–12 Guds viljes mysterium
Mark 1,3–11 Døperen Johannes og Jesu dåp

Inngangssalme:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
9 Rydd vei for Herrens komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

3. søndag i åpenbaringstiden – søndag 18. januar 2015
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

Inngangssalme:
986.1. Jeg er livets brød / Jeg er det levende vann
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose

4. søndag i åpenbaringstiden – søndag 25. januar 2015
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg
Salmer under nattverden: (menighetens valg)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
103 Det finne en dyrebar rose