SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke.
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn

2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015
(Freds- og menneskerettighetsssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager 
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede
Inngangssalme:
15a Kom, konge kom i morgenglans
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 2)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
26 Solbarn, jordbarn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God/Guds rike er fylt av rettferd og fred
og/eller 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud (Eventuelt under måltidet)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke

3. søndag i adventstiden – søndag 13. desember 2015
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
13 Underlege ting å sjå!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn
4. søndag i adventstiden – søndag 20. desember 2015
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
26 Solbarn, jordbarn
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 4)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
2 Folkefrelsar, til oss kom
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
7b Opp, gledes alle, gledest no

Julaften – torsdag 24. desember 2015
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt / Ottesang – torsdag 24. desember / fredag 25. desember 2015
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
62 Sæle jolekveld!

Juledag – fredag 25. desember 2015
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Høytidsvers/salme i prekenens innledningsdel:
40 Å, kom nå med lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
36 Her kommer dine arme små
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Stefanusdag / 2. juledag – lørdag 26. desember 2015
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
76 Joleklokker over jorda
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn

 Romjulssøndag – søndag 27. desember 2015
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
10 Blomstre som en rosengård
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga

Nyttårsaften – torsdag 31. desember 2015
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
812 Se, solens skjønne lys og prakt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
838 Snevit er natten, klar og kold eller 460 Bortom tid og rom og tanke
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! Å, ver hjå meg

SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)
MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling.

Allehelgensdag – søndag 1. november 2015
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
Minnedag – søndag 1. november 2015
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
267 Den store, hvite flokk å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
873 Nå åpner savnet sine øde vidder
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
464 Velt alle dine veier (vers 1-3, 12)
24. søndag i treenighetstiden – søndag 8. november 2015
Salme 119,80–83 Så jeg ikke blir til skamme
Kol 1,24–29 Lidelser og tjeneste (prekentekst)
Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne

Inngangssalme:
701 Så vide om land som sol mon gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt av glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
25. søndag i treenighetstiden – søndag 15. november 2015
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro (Synges flere ganger. Gjentas evt. under nattverden)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Domssøndag / Kristi kongedag – søndag 22. november 2015
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
899 Jeg tror på jordens forvandling
Salme etter preken / trosbekjennelse:
690 Reis deg, Guds menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer
1. søndag i adventstiden – søndag 29. november 2015 (3.rekke)
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
22 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober

19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2015
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober
20. søndag i treenighetstiden – søndag 11. oktober 2015
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
304 Når heile verda syng mot Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

21. søndag i treenighetstiden – søndag 18. oktober 2015
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden 
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

Bots– og bønnedag – søndag 25. oktober 2015
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
342 Amazing grace! / Å nåde underfull og stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
404 Slik som eg var
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
595 Dyp av nåde er hos deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

Reformasjonsdagen – lørdag 31. oktober 2015
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 2015
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

16. søndag i treenighetstiden – søndag 13. september 2015
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud og rettsløses forsvarer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – søndag 20. september 2015
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt

18. søndag i treenighetstiden – søndag 27. september 2015
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
682 Jesus skal rå så vidt som sol
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Mikkelsmesse – tirsdag 29. september 2015
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread/Et mitt brød, drikk min kall
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong

SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 2015
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningen vei

11. søndag i treenighetstiden – søndag 9. august 2015
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
670 Til kjærleik Gud oss skapte

12. søndag i treenighetstiden – søndag 16. august 2015
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
307 Min sjel, min sjel, lov Herren
Salme etter preken / trosbekjennelse:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd
13. søndag i treenighetstiden – søndag 23. august 2015
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom 
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – søndag 30. august 2015
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere (prekentekst)
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – søndag 5. juli 2015
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

7. søndag i treenighetstiden – søndag 12. juli 2015
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

8. søndag i treenighetstiden – søndag 19. juli 2015
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod
Mark 12,37b–44 Enkens gave

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
712 Himmelske Far, du har skapt oss

9. søndag i treenighetstiden – søndag 26. juli 2015
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Inngangssalme:
673 Har vi sten i våre hender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
761  Alle vender augo sine til deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

Olavsdagen / Olsok – onsdag 29. juli 2015
5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tome hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper

2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg (prekentekst)
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

(En søndag i juni – eller på en annen dag som menigheten bestemmer)
SKAPERVERKETS DAG 2015 – andre tekstrekke
1 Mos 2,4-15 Mennesket i Edens hage
Rom 8, 19-23 Skapelsens frigjøring
Mark 6, 35-44 Jesus metter fem tusen

Tema 2015: Pilegrimer på Guds jord
(se www.grønnkirke.no og N13 Pilegrimsvandring-liturgi s.1324 (Bm); s.1330 (Nn))

Inngangssalme:
618 Vi er et folk på vandring
Salme etter preken / trosbekjennelse:
725 Vern og beskytt meg – eller 728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
295 Skaperens stemme høres en morgen
3. søndag i treenighetstiden – søndag 14. juni 2015
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

4. søndag i treenighetstiden – søndag 21. juni 2015
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Sankthansdagen / Jonsok – onsdag 24. juni 2015
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme etter preken / trosbekjennelse:
247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
5. søndag i treenighetstiden – søndag 28. juni 2015
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  

1. mai – fredag 1. mai 2015
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Inngangssalme:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

5. søndag i påsketiden – søndag 3. mai 2015
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Inngangssalme:
787 Alt det minste som Gud skapte (m/barnekor).
Alternativ: 560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

6. søndag i påsketiden – søndag 10. mai 2015
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Inngangssalme:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk/ Eat this bread, drink this cup (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg

Kristi himmelfartsdag – torsdag 14. mai 2015
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn, eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
699 Hører du den hemmelige sangen (evt. forsangerkor på 1.del av versene)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – søndag 17. mai 2015
Sak 14,6–9 Herrens dag eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden
eller
tekstene for 17. mai
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

Pinseaften – lørdag 23. mai 2015
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Inngangssalme:
514 O Hellig Ånd, kom til oss ned
Salme etter preken / trosbekjennelse:
530 Kirken den er et gammelt hus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
526 Velsigna band som bind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd
Pinsedag – søndag 24. mai 2015
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Inngangssalme:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
521 Som vinden stryker mine kinn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
230 Du som går ut fra den levende Gud

2. pinsedag – mandag 25. mai 2015
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

Treenighetssøndag – søndag 31. mai 2015
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Inngangssalme:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
614 Vår lovsang skal møte deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
485 Jesus, Jesus, ham alene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til lammets måltid får vi gå 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
162 Såkorn som dør i jorden

Langfredag – fredag 3. april 2015
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
166 O, hode, høyt forhånet (kan deles opp i forbindelse med tekstlesningen)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hil deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens  vei, selv både flyktning og fredløs
Påskenatt  – lørdag 4. april 2015
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
818 O, bli hos meg! Nå er det aftentid./ Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
183 O Gud, denne natter er din.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg. (Synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Påskedag – søndag 5. april 2015
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
195 Krist stod opp av døde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
212 Å, gledesfylte stund! ! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
204 Han er oppstanden. Halleluja!
2. påskedag – mandag 6. april 2015
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. søndag i påsketiden – søndag 12. april 2015
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
206 Dine hender er fulle av blomster 

3. søndag i påsketiden – søndag 19. april 2015
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten
Inngangssalme:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
361 Tett ved sida mi går Jesus

4. søndag i påsketiden – søndag 26. april 2015
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt (prekentekst) eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel eller
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015

Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2015: N13  433 Da Herren kom til denne jord

2. søndag i fastetiden – søndag 1. mars 2015
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? (Evt. som salme mellom tekstlesningene)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
417 Mer hellighet gi meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

3. søndag i fastetiden – søndag 8. mars 2015
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning (prekentekst)
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 433 Da Herren kom til denne jord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i fastetiden – søndag 15. mars 2015
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
Maria budskapsdag – søndag 22. mars 2015
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

Palmesøndag – søndag 29. mars 2015
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 433 Da Herren kom til denne jord