SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i påsketiden – Søndag 3. april 2016
Jes 45,5–8  Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9  Et levende håp (prekentekst)
Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
977.5 Halleluja / 440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
3. søndag i påsketiden – Søndag 10. april 2016
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde
eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44  Jesus metter 5000
Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
N13 950 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
4. søndag i påsketiden – Søndag 17. april 2016
Jes 40,26–31  Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11  Veien, sannheten og livet
Inngangssalme:
743 Velsignet være dere som
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
464 Velt alle dine veier (v.1-4)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
5. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2016
1 Kong 8,12–13.27–30   Salomo ber for templet
eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

Inngangssalme:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Bibelsk salme:
N13 943 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagen

OBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og andre tekstlesning.
Nummerhenvisninger til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).

4. søndag i fastetiden – Søndag 6. mars 2016
Vi foreslår at Halleluja utgår.
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.2 Min sjel lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Salme før preken:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 739 Nå øyner vi lyset av dagen

Maria budskapsdag – Søndag 13. mars 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
Apg 16,12–15  Lydia i Filippi
Luk 1,39–45  Maria og Elisabeth

Inngangssalme:
128 Gud bor i eit lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 934/ NK3 934.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja/Salme før preken:
122 Å, skjønnest rose på vår jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Palmesøndag – Søndag 20. mars 2016
Sak 9,9–10  Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13  Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940/ NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja/Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
151 Deg vi lovsynger, ærer

Skjærtorsdag – Torsdag 24. mars 2016
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26  Herrens måltid
Joh 13,1–17  Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
143 Bleibet hier und wachet mit mir / Bli her og våk med meg (synges flere ganger)
Bibelsk salme:
N13 938 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Salme før preken:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme etter preken / trosbekjennelse:
163 No vaskar han føtene deira
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
144 Du låg og skalv av angst på kne (evt. som solosang)

Langfredag – Fredag 25. mars 2016
Mark 14,26–15,37  Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Mark 14,26-42 – 166, vers 1
                Mark 14,43-52 – 166, vers 2
                Mark 14,53-65 – 166, vers 3
                Mark 14,66-72 – 166, vers 4
                Mark 15,1-15 – 166, vers 5
                Mark 15,16-20a – 166, vers 6
                Mark 15,20b-37 – 166, vers 7

Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt – Lørdag 26. mars 2016
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
(fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund!

Påskedag – Søndag 27. mars 2016
2 Mos 15,1–3 Herren er min styrke
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja/Salme før preken:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag – Mandag 28. mars 2016
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18  Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja/Salme før preken:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2016:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære

Kyndelsmesse – Tirsdag  2. februar 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
582 Milde Jesus, dine hender
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2016
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
370 Májnnut Hærráv almmelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 7. februar 2016
Jes 52,13–15  Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6 Løsepenge for alle
Luk 18,31–34  Se vi går opp til Jerusalem
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

OBS: Vi foreslår at Halleluja utgår i fastetiden.

Askeonsdag – Onsdag 10. februar 2016
Jes 58,4–10  Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20  Fest eller faste
Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
 Salme før preken:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme etter preken / trosbekjennelse:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 - 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

1. søndag i fastetiden – Søndag 14. februar 2016
2 Sam 12,1–10  Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane
Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem
Salme før prekenen (kan synges før og etter evangelielesningen):
143 Bli her og våk med meg /Ver her og vak med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tomme hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

2. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2016
Jes 55,1–7 Søk Herren (prekentekst)
2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30  Den trange dør

Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Salme før prekenen:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyre Guds røyst
(evt. med resitasjon «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær» (Jes 55,6)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
398 I dag er nådens tid
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2016
Sak 3,1–5  Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34  Jeg ber for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme før prekenen:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

SALMER TIL GUDSTJENESTER

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 
Salme 72,17–19  Hans herlige navn
Rom 10,8b–13  Rik nok for alle 
Matt 18,19–20  Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
82 I namnet Jesus finn vi trøyst! / Ge, Jesus hávsskes namna le.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
86 Navnet Jesus blekner aldri

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2016
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
 2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet (prekentekst)
 Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt
Halleluja / Salme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2016
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
 Kol 1,15–20  Skapelse og forsoning
 Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd
Inngangssalme:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Halleluja / Salme:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min vin / Eat this bread, drink this cup
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds sønn, den sterke

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2016
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Halleluja / Salme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria vår store glede ut 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
531 Én Gud og alles Fader

Såmannssøndag – Søndag 24. januar 2016
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
 Matt 13,24–30  Ugresset i hveten
Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Halleluja / Salme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Kristi forklarelsesdag – Søndag 31. januar 2016
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
 2 Kor 3,12–18 Moses let slør over ansiktet
 Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
635 Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke.
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn

2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015
(Freds- og menneskerettighetsssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager 
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede
Inngangssalme:
15a Kom, konge kom i morgenglans
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 2)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
26 Solbarn, jordbarn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God/Guds rike er fylt av rettferd og fred
og/eller 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud (Eventuelt under måltidet)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke

3. søndag i adventstiden – søndag 13. desember 2015
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
13 Underlege ting å sjå!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn
4. søndag i adventstiden – søndag 20. desember 2015
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
26 Solbarn, jordbarn
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 4)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
2 Folkefrelsar, til oss kom
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
7b Opp, gledes alle, gledest no

Julaften – torsdag 24. desember 2015
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt / Ottesang – torsdag 24. desember / fredag 25. desember 2015
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
62 Sæle jolekveld!

Juledag – fredag 25. desember 2015
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Høytidsvers/salme i prekenens innledningsdel:
40 Å, kom nå med lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
36 Her kommer dine arme små
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Stefanusdag / 2. juledag – lørdag 26. desember 2015
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
76 Joleklokker over jorda
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn

 Romjulssøndag – søndag 27. desember 2015
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
10 Blomstre som en rosengård
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga

Nyttårsaften – torsdag 31. desember 2015
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
812 Se, solens skjønne lys og prakt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
838 Snevit er natten, klar og kold eller 460 Bortom tid og rom og tanke
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! Å, ver hjå meg

SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)
MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling.

Allehelgensdag – søndag 1. november 2015
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
Minnedag – søndag 1. november 2015
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
267 Den store, hvite flokk å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
873 Nå åpner savnet sine øde vidder
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
464 Velt alle dine veier (vers 1-3, 12)
24. søndag i treenighetstiden – søndag 8. november 2015
Salme 119,80–83 Så jeg ikke blir til skamme
Kol 1,24–29 Lidelser og tjeneste (prekentekst)
Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne

Inngangssalme:
701 Så vide om land som sol mon gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt av glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
25. søndag i treenighetstiden – søndag 15. november 2015
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro (Synges flere ganger. Gjentas evt. under nattverden)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Domssøndag / Kristi kongedag – søndag 22. november 2015
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
899 Jeg tror på jordens forvandling
Salme etter preken / trosbekjennelse:
690 Reis deg, Guds menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer
1. søndag i adventstiden – søndag 29. november 2015 (3.rekke)
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
22 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober

19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2015
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober
20. søndag i treenighetstiden – søndag 11. oktober 2015
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
304 Når heile verda syng mot Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

21. søndag i treenighetstiden – søndag 18. oktober 2015
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden 
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

Bots– og bønnedag – søndag 25. oktober 2015
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
342 Amazing grace! / Å nåde underfull og stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
404 Slik som eg var
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
595 Dyp av nåde er hos deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

Reformasjonsdagen – lørdag 31. oktober 2015
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 2015
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

16. søndag i treenighetstiden – søndag 13. september 2015
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud og rettsløses forsvarer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – søndag 20. september 2015
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt

18. søndag i treenighetstiden – søndag 27. september 2015
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
682 Jesus skal rå så vidt som sol
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Mikkelsmesse – tirsdag 29. september 2015
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread/Et mitt brød, drikk min kall
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong

SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 2015
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningen vei

11. søndag i treenighetstiden – søndag 9. august 2015
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
670 Til kjærleik Gud oss skapte

12. søndag i treenighetstiden – søndag 16. august 2015
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
307 Min sjel, min sjel, lov Herren
Salme etter preken / trosbekjennelse:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd
13. søndag i treenighetstiden – søndag 23. august 2015
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom 
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – søndag 30. august 2015
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere (prekentekst)
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – søndag 5. juli 2015
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

7. søndag i treenighetstiden – søndag 12. juli 2015
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike
Luk 19,1–10 Sakkeus

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

8. søndag i treenighetstiden – søndag 19. juli 2015
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod
Mark 12,37b–44 Enkens gave

Inngangssalme:
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
712 Himmelske Far, du har skapt oss

9. søndag i treenighetstiden – søndag 26. juli 2015
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Inngangssalme:
673 Har vi sten i våre hender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
761  Alle vender augo sine til deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg

Olavsdagen / Olsok – onsdag 29. juli 2015
5 Mos 30,19–20a Velg livet
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tome hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland