SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. oktober 2016
Rut 2,8–11 Boas og Rut /trofasthet, integrering av fremmede
Ef 6,1–4  Oppdragelse etter Herrens vilje
Matt 18,1–11 De små har sine engler hos Gud – Omsorg for de minste
Inngangssalme:
679 Du viste oss veien til livet
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
732 På veiene ute i verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
504 Vi er barn av lys og skygge
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. oktober 2016
Fork 5,9–14  Rikdom kan bli til ulykke
1 Tim 6,6–12  Gudsfrykt, nøysomhet og tro
Luk 12,13–21  Den rike bonden
Inngangssalme:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.4 Min sjel, lov Herren/ Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
989 Søk først Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
419, vers 1-4 + 9 Far, verden, farvel!
22. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. oktober 2016
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34  Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9  Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37  Den barmhjertige samaritan

Inngangssalme:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bibelsk salme:
N13 929/ NK3 929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
719 Vår Far, vi må bekjenne
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
802 Gjennom denne dagens timer
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. oktober 2016
Jes 51,11–16  Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 921/ NK3 921.3 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
510 Herre, når din time kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bots– og bønnedag – Søndag 30. oktober 2016
Mik 7,18–19  Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32  Den bortkomne sønn og hans bror
Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 964/NK3 964 I dag, om du får høre Guds røst/ I dag, om de får høyra Guds røst
Halleluja / Salme før preken:
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
263 Å Gud for jord og alter
Reformasjonsdagen – Mandag 31. oktober 2016
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg/ Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952/ NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme etter preken / trosbekjennelse:
336 Nå fryd deg, kristne menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. september 2016
Ordsp 9,1–5  Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25  Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. september 2016
Esek 37,1–5.10–14  De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider
Mark 5,35–43  Jesus vekker opp Jairus’ datter

Inngangssalme:
190 vers 1,2,5,7 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja/ Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. september 2016
Salme 38,10–16 Herre, du ser min lengsel (prekentekst)
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til Herre
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. september 2016
1 Sam 3,1–11  Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62  Jesus krever alt
Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Bibelsk salme:
N13923 / NK3 923.2. Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Mikkelsmesse – Torsdag 29. september 2016
1 Mos 28,10–19 Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag!
Bibelsk salme:
N13 951 / NK3 951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen tonar av lovsong, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552 Her er Guds hus og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

*) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
Her er Guds hus og himlens port,
herfra det går en stige,
av ord og sakramenter gjort,
helt opp til himmerike.
På den Guds engler stiger inn,
Guds Fader selv på høyest trinn
gir freden uten like.

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. august 2016
4 Mos 13,17–27  Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17  Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43  Kvinnen som vitnet  

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3  Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme etter preken / trosbekjennelse:
352 Ren og rettferdig, himmelen verdig
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. august 2016
2 Mos 18,13–24  Jetro gir Moses råd om delegering
Apg 6,1–7  En ny tjeneste i menigheten
Joh 15,13–17  Jeg har satt dere til å bære frukt
Inngangssalme:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
544 I en kirke midt i byen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper (Kallet)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. august 2016
Jer 9,23–24  Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn
Inngangssalme:
319 Lær meg å kjenne dine veie
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
433 Da Herren kon til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. august 2016
Rut 1,7–11.16–19 Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lyse hjå oss
Halleluja / Salme før preken:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber

 

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjød

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli 2016
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31  Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34  Kvinnen som rørte ved Jesu kappe
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 920/ NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli 2016
Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11  Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34  Du skal elske Gud og din neste
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli 2016
1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap
Luk 6,36–42 Døm ikke
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 954.1 og 954.2 / NK3 954.1.3 og 954.2.3 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud gret der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
673 Har vi sten i våre hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juli 2016
1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt (prekentekst)
Mark 11,25–26 Far tilgir som dere
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

 

Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2016
2 Sam 23,1–4  Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24  Fullføre løpet og tjenesten (avskjedstalen i Milet)  
Luk 22,24–27  Hersker eller tjener (tjenende lederskap)
Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 957 / MK3 957.1  Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
736 Ikke ved makt – ikke ved vold
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2016
1 Mos 21,9–13  Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18  Livet i Ånden – Guds arvinger
Joh 8,31–36  Virkelig fri

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
690 Reis deg, Guds menighet

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskap

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juni 2016
1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16  Jesus og barna

Inngangssalme:
564 Som barn i Guds hus
Bibelsk salme:
N13 970/ NK3 970.3. Én ting har jeg bedt Herren om
Halleluja / Salme før preken:
644 Ditt barn eg no vil vera
Salme etter preken / trosbekjennelse:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Skaperverkets dag (anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en annen søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).
Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Kan synges på melodi til nr. 660
4. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juni 2016
Salme 22,8–12  Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13  Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38  Høsten er stor

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Bibelsk salme:
N13 928/ NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2016
Jer 6,16–19  Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9  Bare ett evangelium
Matt 18,12–18  Sau på villspor, bror som synder
Inngangssalme:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1 og 954.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
686 Oppløft ditt syn, du kristensjel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2016
1 Mos 1,11–19  Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset
Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! Halleluja.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
247 Tal vennlig til Jerusalem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juni 2016
Jes 66,18–19  Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus (prekentekst)
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg, Herre, send meg

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Søndag 1. mai 2016
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
6. søndag i påsketiden – Søndag 1. mai 2016
1 Kong 3,5–14  Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17  Peter og Rode 
Ef 3,14–21  Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13  Vår Far
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 5. mai 2016
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23  Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5  La din Sønn bli herliggjort
Inngangssalme:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Bibelsk salme:
N13 953 / NK3 953 Herrens sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
220 Lov Jesu namn og herredom
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, Konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 8. mai 2016
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer
Inngangssalme:
369 Å prektige himler og jorderiks hærer
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende
Pinsedag – Søndag 15. mai 2016
1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred
Inngangssalme:
229 Den signede dag
Bibelsk salme:
N13/NK3 955 eller 956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Salme etter preken / trosbekjennelse:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen
2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016
2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39  Elver av levende vann
Inngangssalme:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
226 Kom, regn fra det høye

SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i påsketiden – Søndag 3. april 2016
Jes 45,5–8  Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9  Et levende håp (prekentekst)
Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
977.5 Halleluja / 440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
3. søndag i påsketiden – Søndag 10. april 2016
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde
eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44  Jesus metter 5000
Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
N13 950 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
4. søndag i påsketiden – Søndag 17. april 2016
Jes 40,26–31  Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11  Veien, sannheten og livet
Inngangssalme:
743 Velsignet være dere som
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
464 Velt alle dine veier (v.1-4)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
5. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2016
1 Kong 8,12–13.27–30   Salomo ber for templet
eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

Inngangssalme:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Bibelsk salme:
N13 943 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagen

OBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og andre tekstlesning.
Nummerhenvisninger til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).

4. søndag i fastetiden – Søndag 6. mars 2016
Vi foreslår at Halleluja utgår.
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.2 Min sjel lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Salme før preken:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 739 Nå øyner vi lyset av dagen

Maria budskapsdag – Søndag 13. mars 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
Apg 16,12–15  Lydia i Filippi
Luk 1,39–45  Maria og Elisabeth

Inngangssalme:
128 Gud bor i eit lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 934/ NK3 934.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja/Salme før preken:
122 Å, skjønnest rose på vår jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Palmesøndag – Søndag 20. mars 2016
Sak 9,9–10  Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13  Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940/ NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja/Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
151 Deg vi lovsynger, ærer

Skjærtorsdag – Torsdag 24. mars 2016
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26  Herrens måltid
Joh 13,1–17  Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
143 Bleibet hier und wachet mit mir / Bli her og våk med meg (synges flere ganger)
Bibelsk salme:
N13 938 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Salme før preken:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme etter preken / trosbekjennelse:
163 No vaskar han føtene deira
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
144 Du låg og skalv av angst på kne (evt. som solosang)

Langfredag – Fredag 25. mars 2016
Mark 14,26–15,37  Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Mark 14,26-42 – 166, vers 1
                Mark 14,43-52 – 166, vers 2
                Mark 14,53-65 – 166, vers 3
                Mark 14,66-72 – 166, vers 4
                Mark 15,1-15 – 166, vers 5
                Mark 15,16-20a – 166, vers 6
                Mark 15,20b-37 – 166, vers 7

Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt – Lørdag 26. mars 2016
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
(fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund!

Påskedag – Søndag 27. mars 2016
2 Mos 15,1–3 Herren er min styrke
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja/Salme før preken:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag – Mandag 28. mars 2016
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18  Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja/Salme før preken:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2016:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære

Kyndelsmesse – Tirsdag  2. februar 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
582 Milde Jesus, dine hender
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2016
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
370 Májnnut Hærráv almmelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 7. februar 2016
Jes 52,13–15  Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6 Løsepenge for alle
Luk 18,31–34  Se vi går opp til Jerusalem
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

OBS: Vi foreslår at Halleluja utgår i fastetiden.

Askeonsdag – Onsdag 10. februar 2016
Jes 58,4–10  Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20  Fest eller faste
Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
 Salme før preken:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme etter preken / trosbekjennelse:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 - 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

1. søndag i fastetiden – Søndag 14. februar 2016
2 Sam 12,1–10  Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane
Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem
Salme før prekenen (kan synges før og etter evangelielesningen):
143 Bli her og våk med meg /Ver her og vak med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tomme hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

2. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2016
Jes 55,1–7 Søk Herren (prekentekst)
2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30  Den trange dør

Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Salme før prekenen:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyre Guds røyst
(evt. med resitasjon «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær» (Jes 55,6)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
398 I dag er nådens tid
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2016
Sak 3,1–5  Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34  Jeg ber for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme før prekenen:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

SALMER TIL GUDSTJENESTER

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 
Salme 72,17–19  Hans herlige navn
Rom 10,8b–13  Rik nok for alle 
Matt 18,19–20  Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
82 I namnet Jesus finn vi trøyst! / Ge, Jesus hávsskes namna le.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
86 Navnet Jesus blekner aldri

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2016
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
 2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet (prekentekst)
 Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt
Halleluja / Salme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2016
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
 Kol 1,15–20  Skapelse og forsoning
 Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd
Inngangssalme:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Halleluja / Salme:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min vin / Eat this bread, drink this cup
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds sønn, den sterke

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2016
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Halleluja / Salme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria vår store glede ut 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
531 Én Gud og alles Fader

Såmannssøndag – Søndag 24. januar 2016
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
 Matt 13,24–30  Ugresset i hveten
Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Halleluja / Salme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Kristi forklarelsesdag – Søndag 31. januar 2016
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
 2 Kor 3,12–18 Moses let slør over ansiktet
 Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
635 Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed