SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope må

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Søndag 1. januar 2017 
4 Mos 6,22–27  Velsignelsen
Fil 2,5–11  Navnet over alle navn
Luk 2,21  Han fikk navnet Jesus
Inngangssalme:
87 Jesus, ja, han alene
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
625 Herre, signe du og råde

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 8. januar 2017
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium 
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus 
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
Bibelsk salme:
N13 935/NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
107 Vi kommer fra Østen (evt. med barnekor)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
90 Deilig er den himmel blå /Fager er den himmel blå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
687 Nå lovsyng Herrens navn

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 15. januar 2017
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkeslagene
Apg 18,24–19,7  Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag/Confitemini Domino (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv (evt. med melodi 310)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
101 Kristus er verdens lys

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 22. januar 2017
1 Mos 1,26–31  Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana
Inngangssalme:
304Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde/Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
11, vers 4 og 5 En himmel ny så vel som jord (Jeg løfter opp til Gud min sang)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus, i din herlighet en gang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 29. januar 2017
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43  Den blinde ved Jeriko

Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
N13 925/NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud/Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred/ The kingdom of God is justice and peace
(synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenne

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i adventstiden – Søndag 4. desember 2016 (Freds- og menneskerettighetssøndag)
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19 Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Dit jeg går, vet dere veien
Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 11. desember 2016
Jes 35,1–10  Den hellige vei (prekentekst)
1 Kor 3,18–23  Denne verdens visdom
Matt 11,2–11  Jesus og Johannes
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
10 Blomstre som en rosengård
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
314 Alt står i Guds faderhånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

4. søndag i adventstiden – Søndag 18. desember 2016
Rut 4,13–17  Ruth blir stammor til David
Rom 15,8–13  Isais rotskudd
Luk 1,46–55  Marias lovsang
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
44 Det kimer nå til julefest

Julaften – Lørdag 24. desember 2016
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt  / Ottesang – Lørdag 24. desember / Søndag 25. desember 2016
Mik 5,1–4 Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
61 Sjå, tusen julelys blir tent / Nå tennes tusen julelys, se Salmer 97, 7
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Søndag 25. desember 2016
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14  Ordet ble menneske
Inngangssalme:
40 Å, kom nå med lovsang
Bibelsk salme:
913 Et barn, et barn er oss født / Eit barn, eit barn er oss født
Halleluja / Salme før preken:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små

Stefanusdag / 2. juledag – Mandag 26. desember 2016
Jer 31,15–17  Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60  Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23  Barnemordet og veien til Nasaret
Inngangssalme:
77 Du Ord frå alle æver
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsaften – Lørdag 31. desember 2016
Fork 3,1–2.4–7.11 Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25  Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9  Fikentreet som ikke bar frukt
Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme før preken:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! / Å, ver hjå meg

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskår

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Allehelgensdag – Søndag 6. november 2016
Jes 60,18–22  Herren skal være ditt lys
 Hebr 11,11–16.39–40 Lengselen etter et bedre land
 Luk 6,20–23 Saligprisningene
Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
267 Den store, hvite flokk / Den store, kvite flokk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
885 O kristelighet! (melodi nr. 605)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. november 2016
Ordsp 14,21–22.25.31 Medynk med de fattige
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne 
Inngangssalme:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Bibelsk salme:
N13 925/NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 20. november 2016
5 Mos 30,15–20  Velg da livet
1 Kor 15,22–28 Gud skal være alt i alle
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Bibelsk salme:
N13 975/ NK3 975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme etter preken / trosbekjennelse:
596 Gud, når du til regnskap kaller
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

1. søndag i adventstiden – Søndag 27. november 2016
Salme 24,1–10  …så ærens konge kan dra inn 
Rom 13,11–12  Timen er kommet, våkn opp 
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem 

Inngangssalme:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg (vers 1-5)
Salme ved tenning av adventslys:
25 Tenn lys (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 902 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
23 Hosianna, Davids sønn! / Hosianna, Davids son!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg (vers 6-8)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. oktober 2016
Rut 2,8–11 Boas og Rut /trofasthet, integrering av fremmede
Ef 6,1–4  Oppdragelse etter Herrens vilje
Matt 18,1–11 De små har sine engler hos Gud – Omsorg for de minste
Inngangssalme:
679 Du viste oss veien til livet
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
732 På veiene ute i verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
504 Vi er barn av lys og skygge
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. oktober 2016
Fork 5,9–14  Rikdom kan bli til ulykke
1 Tim 6,6–12  Gudsfrykt, nøysomhet og tro
Luk 12,13–21  Den rike bonden
Inngangssalme:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.4 Min sjel, lov Herren/ Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
989 Søk først Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
419, vers 1-4 + 9 Far, verden, farvel!
22. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. oktober 2016
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34  Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9  Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37  Den barmhjertige samaritan

Inngangssalme:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bibelsk salme:
N13 929/ NK3 929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
719 Vår Far, vi må bekjenne
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
802 Gjennom denne dagens timer
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. oktober 2016
Jes 51,11–16  Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 921/ NK3 921.3 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
510 Herre, når din time kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bots– og bønnedag – Søndag 30. oktober 2016
Mik 7,18–19  Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32  Den bortkomne sønn og hans bror
Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 964/NK3 964 I dag, om du får høre Guds røst/ I dag, om de får høyra Guds røst
Halleluja / Salme før preken:
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
263 Å Gud for jord og alter
Reformasjonsdagen – Mandag 31. oktober 2016
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg/ Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952/ NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme etter preken / trosbekjennelse:
336 Nå fryd deg, kristne menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. september 2016
Ordsp 9,1–5  Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25  Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. september 2016
Esek 37,1–5.10–14  De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider
Mark 5,35–43  Jesus vekker opp Jairus’ datter

Inngangssalme:
190 vers 1,2,5,7 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja/ Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. september 2016
Salme 38,10–16 Herre, du ser min lengsel (prekentekst)
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til Herre
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. september 2016
1 Sam 3,1–11  Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62  Jesus krever alt
Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Bibelsk salme:
N13923 / NK3 923.2. Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Mikkelsmesse – Torsdag 29. september 2016
1 Mos 28,10–19 Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag!
Bibelsk salme:
N13 951 / NK3 951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen tonar av lovsong, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552 Her er Guds hus og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

*) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
Her er Guds hus og himlens port,
herfra det går en stige,
av ord og sakramenter gjort,
helt opp til himmerike.
På den Guds engler stiger inn,
Guds Fader selv på høyest trinn
gir freden uten like.

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. august 2016
4 Mos 13,17–27  Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17  Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43  Kvinnen som vitnet  

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3  Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme etter preken / trosbekjennelse:
352 Ren og rettferdig, himmelen verdig
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. august 2016
2 Mos 18,13–24  Jetro gir Moses råd om delegering
Apg 6,1–7  En ny tjeneste i menigheten
Joh 15,13–17  Jeg har satt dere til å bære frukt
Inngangssalme:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
544 I en kirke midt i byen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper (Kallet)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. august 2016
Jer 9,23–24  Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn
Inngangssalme:
319 Lær meg å kjenne dine veie
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
433 Da Herren kon til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. august 2016
Rut 1,7–11.16–19 Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lyse hjå oss
Halleluja / Salme før preken:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber

 

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjød

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli 2016
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31  Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34  Kvinnen som rørte ved Jesu kappe
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 920/ NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli 2016
Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11  Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34  Du skal elske Gud og din neste
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli 2016
1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap
Luk 6,36–42 Døm ikke
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 954.1 og 954.2 / NK3 954.1.3 og 954.2.3 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud gret der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
673 Har vi sten i våre hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juli 2016
1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt (prekentekst)
Mark 11,25–26 Far tilgir som dere
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

 

Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2016
2 Sam 23,1–4  Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24  Fullføre løpet og tjenesten (avskjedstalen i Milet)  
Luk 22,24–27  Hersker eller tjener (tjenende lederskap)
Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 957 / MK3 957.1  Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
736 Ikke ved makt – ikke ved vold
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2016
1 Mos 21,9–13  Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18  Livet i Ånden – Guds arvinger
Joh 8,31–36  Virkelig fri

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
690 Reis deg, Guds menighet

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskap

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juni 2016
1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16  Jesus og barna

Inngangssalme:
564 Som barn i Guds hus
Bibelsk salme:
N13 970/ NK3 970.3. Én ting har jeg bedt Herren om
Halleluja / Salme før preken:
644 Ditt barn eg no vil vera
Salme etter preken / trosbekjennelse:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Skaperverkets dag (anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en annen søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).
Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Kan synges på melodi til nr. 660
4. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juni 2016
Salme 22,8–12  Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13  Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38  Høsten er stor

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Bibelsk salme:
N13 928/ NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2016
Jer 6,16–19  Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9  Bare ett evangelium
Matt 18,12–18  Sau på villspor, bror som synder
Inngangssalme:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1 og 954.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
686 Oppløft ditt syn, du kristensjel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2016
1 Mos 1,11–19  Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset
Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! Halleluja.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
247 Tal vennlig til Jerusalem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juni 2016
Jes 66,18–19  Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus (prekentekst)
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg, Herre, send meg

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Søndag 1. mai 2016
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
6. søndag i påsketiden – Søndag 1. mai 2016
1 Kong 3,5–14  Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17  Peter og Rode 
Ef 3,14–21  Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13  Vår Far
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 5. mai 2016
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23  Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5  La din Sønn bli herliggjort
Inngangssalme:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Bibelsk salme:
N13 953 / NK3 953 Herrens sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
220 Lov Jesu namn og herredom
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, Konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 8. mai 2016
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer
Inngangssalme:
369 Å prektige himler og jorderiks hærer
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende
Pinsedag – Søndag 15. mai 2016
1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred
Inngangssalme:
229 Den signede dag
Bibelsk salme:
N13/NK3 955 eller 956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Salme etter preken / trosbekjennelse:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen
2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016
2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39  Elver av levende vann
Inngangssalme:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
226 Kom, regn fra det høye

SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i påsketiden – Søndag 3. april 2016
Jes 45,5–8  Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9  Et levende håp (prekentekst)
Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
977.5 Halleluja / 440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
3. søndag i påsketiden – Søndag 10. april 2016
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde
eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44  Jesus metter 5000
Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
N13 950 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
4. søndag i påsketiden – Søndag 17. april 2016
Jes 40,26–31  Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11  Veien, sannheten og livet
Inngangssalme:
743 Velsignet være dere som
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
464 Velt alle dine veier (v.1-4)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
5. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2016
1 Kong 8,12–13.27–30   Salomo ber for templet
eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

Inngangssalme:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Bibelsk salme:
N13 943 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som