SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juli 2018:  
N13 333 No kallar sol og sommarvind 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2018 
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet 
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet 
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud 
Halleluja / Salme før preken: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Det er navnet ditt jeg roper 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
419 Med Jesus vil eg fara 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation 

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli 2018 
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom 
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike 
Luk 19,1–10 Sakkeus 

Inngangssalme: 
715 Gud du er rik! Din godhet er stor 
Bibelsk salme: 
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
713 Inter er vårt. Alt er ditt 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

 

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli 2018 
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok 
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod 
Mark 12,37b–44 Enkens gave 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg 
Halleluja / Salme før preken: 
717 Kjære Gud, når eg bed 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
712 Himmelske Far, du har skapt oss 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
711 Del ditt brød med sulten bror 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
716 Herre, jeg vil gjerne takke 

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli 2018 
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp 
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden 
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 954.1 / NK3 954.1.3 Stor er Herren  
Halleluja / Salme før preken: 
673 Har vi sten i våre hender 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli 2018 
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre 
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss 
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener 

Vi har valgt: 
Olavsdagen / Olsok – Søndag 29. juli 2015 
5 Mos 30,19–20a Velg livet 
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker 
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske 

Inngangssalme: 
251 Det kom et gledesbud til dette landet 
Bibelsk salme: 
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld 
Halleluja / Salme før preken: 
666 Å leva, det er å elska 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
73 Korset vil jeg aldri svike 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
439 Fyll Guds hus med sang til hans ære / Aejlies gåatan båetebe laavloen 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
759 Fagert er landet du oss gav 

 
 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juni 2018:  
N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018 
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg 
Gal 3,23–29 Kle dere i Kristus (prekentekst) 
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta 

Inngangssalme: 
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west 
Bibelsk salme: 
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren / Spel for Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
537 Flammene er mange, lyset er eitt 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
254 Herre, du Herre, skal vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
371 Om alle mine lemmer 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018 
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51 De første disiplene 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
608 Når vi deler det brød som du oss gir 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
416 Du Far og Herre, du som rår 

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018 
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus 

Inngangssalme: 
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Bibelsk salme: 
N13 928 / NK3 928.2. Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg 
Halleluja / Salme før preken: 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Der er navnet ditt jeg roper («Kallet») 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
610 Du opnar, vår evige Fader 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
802 Gjennom denne dagens timer 

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018 
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere 
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
9 Rydd vei for Herrens komme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018 
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord 
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket 
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
532 Guds kirkens grunnvoll ene / The Church’s one foundation 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

 
 
 

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  

MÅNEDENS SALME mai 2018:  
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
1. mai – Tirsdag 1. mai 2018 
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned 
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten 
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre 

Inngangssalme: 
738 Noen må våke i verdens natt 
Bibelsk salme: 
N13 963; NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
740 Eit lite barn voks opp til mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
743 Velsignet være dere som 
 
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018 
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit 
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap 
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel 

Inngangssalme: 
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
706 Gud, du er ikke i min verden 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, å Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai 2018 
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn 
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen 
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte 
Luk 24,46–53 Jesu avskjed 

Inngangssalme: 
222 Kristus, konge, du regjerer 
Bibelsk salme: 
953 Herren sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken: 
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger) 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
217 Vi fryder oss av hjertens grunn 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Søndag før pinse – Søndag 13. mai 2018 
Sak 14,6–9 Herrens dag 
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene 
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem 
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden 

Inngangssalme: 
800 Når dagens atter sender 
Bibelsk salme: 
N13 920; NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
 
17. mai – Torsdag 17. mai 2018 
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg 
1 Tim 2,1–4 Be for konger 
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er 

Inngangssalme: 
757 Gud, signe vårt dyre fedreland 
Bibelsk salme: 
N13 935; NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag 
Halleluja / Salme før preken: 
287 Du er hellig. Du er hel. 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
755 Ja, vi elsker dette landet 

Pinseaften – Lørdag 19. mai 2018 
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel 
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen 
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet 

Inngangssalme: 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
Halleluja / Salme før preken: 
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
829 Så stilt som berre vinden snur 
 

Pinsedag – Søndag 20. mai 2018 
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet 
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt 
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd 
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud 

Inngangssalme: 
232 I all sin glans nu stråler solen 
Bibelsk salme: 
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande 
Halleluja / Salme før preken: 
231 Apostlene satt i Jerusalem 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
233 Kjærlighet er lysets kilde 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

2. pinsedag – Mandag 21. mai 2018 
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse 
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet 
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus 

Inngangssalme: 
844 No livnar det i lundar (alle vers) 
Bibelsk salme: 
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken: 
574 Ånd fra himlen, kom med nåde 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
229 Den signede dag, som nu vi ser 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
613 Usynlig er ditt rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
520 Gå gjennom byens lange, rette gater 
 
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018 
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham 
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud 
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden 

Inngangssalme: 
841 Den blomstertid nå kommer 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
240 Måne og sol, skyer og vind /Måne og sol, vindar og hav 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demret

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 31.mars / Søndag 1. april 2018
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 1. april 2018
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord! (Høytidsvers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
214 Han sto opp før dagen demret
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 2. april 2018
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
346 Jeg vil prise min gjenløser
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
622 Dine gaver venter på oss, Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
801 Nå er det morgen / Morning has broken
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
637 Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami
Salme etter preken / trosbekjennelse:
361 Tett ved sida mi går Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
643 Du som veien er og livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

Inngangssalme:
541 Det fins et hellig kall til å forandre
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sende meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
885 O kristelighet! (bruk gjerne melodi til 605)

5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

Inngangssalme:
214 Han sto opp før dagen demret
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! / Kor elskelege dine bustader er, Herre Sebaot!
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 452 Du som styre straum og vind

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
452 Du som styre straum og vind

4. søndag i fastetiden – Søndag 11. mars 2018
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
452 Du som styre straum og vind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
866 Mens tidene går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
03 Å, kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 936 / NK3 936.2. Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 God of creation / Gud, som oss skaper

Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
452 Du som styre straum og vind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
149 Hosianna! Syng for Jesus

Skjærtorsdag – Torsdag 29. mars 2018
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

Langfredag – Fredag 30. mars 2018
Joh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Joh 18,1-11         - 166, vers 1
                Joh 18,12-27      - 166, vers 2
              Joh 18,28-40      - 166, vers 3
              Joh 19,1-16          - 166, vers 4
              Joh 19,17-27        - 166, vers 5
              Joh 19,28-37        - 166, vers 6
              Joh 19,38-42        - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
177 Bleik på krossen heng han
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2018: 100 - I dager og år skal vi vente

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Den norske kirkes salmedatabase: se www.gudstjeneste.no/nye salmer *

Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! (med sørsamisk tekst *)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
100 - I dager og år skal vi vente
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 

Samefolkets dag – Tirsdag 6. februar 2018
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær med din veg
Halleluja / Salme før preken:
349 Du som freden meg forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hill deg, Frelser og forsoner!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
140 O Herre, la mitt øye få se
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Askeonsdag – Onsdag 14. februar 2018
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg / Å Jesus Krist, eg kjem til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
N13 926 / NK3 926.1 Herre, la meg kjenne dine veier / Herre, lat meg kjenne dine vegar
Halleluja / Salme før preken:
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
715 Gud, du er rik!

2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
790 Nå rinner solen opp av østerlide
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår (se dansk originaltekst under)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
114 Høyr, krukka brast
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
1 Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2 Nåden er den kærlighed
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder deg til livet.
3 Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.

4 Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står opp af døde
5 Uden håp og uden Gud
la’r vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

                               Johannes Møllehave 1985

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Mandag 1. januar 2018
Salme 103,13-18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8-12          Ikke noe annet navn
Matt 1,20b-21   Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesus navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
85 Hans navn skal være Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 7. januar 2018
Jes 49,1-7            Et lys for folkeslag
Rom 15,4-6         Håp som skriftene gir
Luk 2,40-52         Jesus som tolvåring i tempelet
Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
935.1. Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 14. januar 2018
2. Mos 1,22-2,10 Moses blir født
Ef 1,7-12              Guds viljes mysterium
Mark 1,3-11       Døperen Johannes og Jesu dåp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
920.1. Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1-3            Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16-17        Livets vann
Joh 4,4-26           Kvinnen ved brønnen
Inngangssalme:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
469 Som hjorten så klagende skriker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du åpnar, vår evige Fader
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, DS 007)

Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7-9            Som flammende ild
Rom 10,13.17    Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26-34     Såkornet og sennepsfrøet
Inngangssalme:
104 I et skur ved Betlehem
Bibelsk salme:
923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest no

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 3. desember 2017
Jes 61,1–3  Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5  Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret
Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!/Gjer døri høg, gjer porten vid!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår

2. søndag i adventstiden – Søndag 10. desember 2017
(Freds- og mennskerettighetssøndagen)
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36  Guds rike er nær, våk og be

Inngangssalme:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 17. desember 2017
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8  Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18  Frukt som svarer til omvendelsen
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 905 Velsignet er Herren, Israels Gud / Velsigna er Herren, Israels Gud
Halleluja / Salme før preken:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

4. søndag i adventstiden – Søndag 24. desember 2017
Mika 5,1–4a  Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7  Gled dere i Herren
Luk 1,39–45  Maria og Elisabet

Julaften – Søndag 24. desember 2017
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
68 Nå er den hellige time
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte preken):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol! / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!

Julenatt  / Ottesang – Søndag 24. desember / Mandag 25. desember 2017
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
N13 + NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat de stállaj / Mun sydän siela kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Mandag 25. desember 2017
Ordsp 8,1–2.22–31  Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske
Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Bibelsk salme:
N13 + NK3 911 Syng en ny sang for Herren / Syng ei ny song for Herren
Halleluja / Salme før preken:
40 Å, kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad / Eg synger jolekvad (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Tirsdag 26. desember 2017
Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver
Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
73 Korset vil jeg aldri svike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Nyttårsaften – Søndag 31. desember 2017
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27  Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! / Å, ver hjå meg
Halleluja / Salme før preken:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne (synges flere ganger, vekselvis på arabisk og norsk)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther-salme)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynner

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 5. november 2017
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
274 De som gikk foran oss

Minnedag
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg
Inngangssalme:
818 O, bli hos meg / Å, ver hjå meg
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde
Salme før preken:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Salme etter preken / trosbekjennelse:
415 Alltid freidig når du går
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
494 Jeg er i Herrens hender / Jupmelen gieten nuelesne leam

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. november 2017
Jes 1,16–19  Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

Inngangssalme:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Bibelsk salme:
N13 921/NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg (Luther)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs 
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

Inngangssalme:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Bibelsk salme:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga dig till en krona
Salme etter preken / trosbekjennelse:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
738 Noen må våke i verdens natt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde eller
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 26. november 2017
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Inngangssalme:
298 Se universets Herre i rommets kongehall
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
596 Gud, når du til regnskap kaller meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / Nå bed vi Heilag Anden god (Luther)

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. oktober 2017
Job 19,21–27  Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12  Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46  Jesus vekker opp Lasarus
Inngangssalme:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord
Bibelsk salme:
N13 947/ NK3 947.1. Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. oktober 2017
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor
Inngangssalme:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme etter preken / trosbekjennelse:
140 O Herre, la mitt øye få se, men mørket rår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. oktober 2017
Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken (prekentekst)
Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. oktober 2017 
1 Sam 18,1–4  Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet 
Joh 11,1–5  Jesu venner i Betania (prekentekst)
Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

Bots– og bønnedag – Søndag 29. oktober 2017
Dersom Reformasjonsdagen ikke har gudstjeneste, kan tekstene derfra flyttes hit.
Jer 18,1–10  Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11  Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30  Er det få som blir frelst?
Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
261, vers 1-4 Der mange skal komme fra øst og fra vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
261, vers 5-7
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
752 Gi oss lys, gi oss lys

Reformasjonsdagen – Tirsdag 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid