Juni 2020

Publisert 19.05.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2020 (fra og med pinse)
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Juni 2020: N13 303 Du spenner ut stjerneteltet

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Pinseaften – Lørdag 30. mai 2020
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus / Kyrkja ho er eit gamalt hus
Salme: 338, vers 5 Den grunn hvorpå jeg bygger
Halleluja:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

Pinsedag – Søndag 31. mai 2020
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden

Inngangssalme:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Bibelsk salme eller salme:
955 Du sender ut din Ånd, halleluja / Du sender ut din Ande, halleluja /
303 Du spenner ut stjerneteltet
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Veni Sancte Spiritus / Heilag Ande, kom til oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen

2. pinsedag – Mandag 1. juni 2020
Joel 3,1–2 Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48 Ånden kom over alle
Joh 16,5–11 Ånden går i rette med verden

Inngangssalme:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider  /
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

Inngangssalme:
240 Måne og sol, skyer og vind/ Måne og sol, vindar og hav
Bibelsk salme eller salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Ege er glad når dei seier til meg /
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
242 Vi tror på Skaperen Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
529 Vidunderligst av alt på jord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
303 Du spenner ut stjerneteltet

Skaperverkets dag (1. rekke)
Anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest.

1 Mos 9, 8-17 Pakten mellom Gud og hver levende skapning
1 Tim 6, 6-12 Gudsfrykt med nøysomhet (prekentekst)
Matt 10, 29-31 Ikke en spurv til jorden

Inngangssalme:
295 Skaperens stemmehøres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe (Ss)
Bibelsk salme eller salme:
914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er /
302 Alle skapnings Herre, Allmakts Gud
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
303 Du spenner ut stjerneteltet

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juni 2020
2 Mos 14,15–22 Sivsjø–underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12 Johannesdåp og dåp med Ånden

Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Bibelsk salme eller salme:
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne /
445 Trua ser dei kvite marker
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juni 2020
Jes 25,6–9 Herrens gjestebud
Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24 Det store gjestebudet

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme eller salme:
N13 970 / NK3 970.3 En ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om /
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
261 Der mange skal komme fra øst og fra vest
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
765 Gledens Herre, vær vår gjest (begge vers. «Amen» etter 2.vers)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
303 Du spenner ut stjerneteltet

Sankthansdagen / Jonsok – Onsdag 24. juni 2020
Dom 13,2–7.24–25 Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40 Forbilder i tro
Luk 1,5–17 Løftet om døperens fødsel

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer
Bibelsk salme eller salme:
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren, Israels Gud / Lova vere Herren, Israels Gud /
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juni 2020
1 Mos 25,27–34 Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27 Jeg løper for å vinne (prekentekst)
Mark 10,17–27 Jesus og den rike mannen

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg /
644 Ditt barn eg no vil vera
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
467 Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
845 Så grønn en drakt, så rik en duft

Les mer

Mai 2020

Publisert 28.04.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2020 (til og med søndag før pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Også i koronatiden lager vi salmeseddel som vanlig. Salmeforslagene kan også benyttes på d...
Les mer

April 2020

Publisert 19.03.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME april 2020: (N13) 144 Du låg og skalv av angst på kneOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom f...
Les mer

Mars 2020

Publisert 20.02.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2020: (N13) 438 Eg kjem med tome henderVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2020

Publisert 23.01.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vårSalmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av ly...
Les mer

Januar 2020

Publisert 17.12.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, HerreOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom førs...
Les mer

Desember 2019

Publisert 21.11.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mannOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

November 2019

Publisert 21.10.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creationOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges ...
Les mer

Oktober 2019

Publisert 23.09.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ordOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2019

Publisert 13.08.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME september 2019:  N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bordOBS. Vi ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.