Estrid Hessellund og Sindre Eide:

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2018:
N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august 2018
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten
Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august 2018
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
774 Jeg er hos deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august 2018
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter
Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
668 Guds sønn steg ned å tjene

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juli 2018:  
N13 333 No kallar sol og sommarvind 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2018 
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet 
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet 
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud 
Halleluja / Salme før preken: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Det er navnet ditt jeg roper 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
419 Med Jesus vil eg fara 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation 

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli 2018 
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom 
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike 
Luk 19,1–10 Sakkeus 

Inngangssalme: 
715 Gud du er rik! Din godhet er stor 
Bibelsk salme: 
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
713 Inter er vårt. Alt er ditt 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

 

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli 2018 
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok 
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod 
Mark 12,37b–44 Enkens gave 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg 
Halleluja / Salme før preken: 
717 Kjære Gud, når eg bed 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
712 Himmelske Far, du har skapt oss 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
711 Del ditt brød med sulten bror 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
716 Herre, jeg vil gjerne takke 

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli 2018 
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp 
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden 
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 954.1 / NK3 954.1.3 Stor er Herren  
Halleluja / Salme før preken: 
673 Har vi sten i våre hender 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli 2018 
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre 
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss 
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener 

Vi har valgt: 
Olavsdagen / Olsok – Søndag 29. juli 2015 
5 Mos 30,19–20a Velg livet 
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker 
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske 

Inngangssalme: 
251 Det kom et gledesbud til dette landet 
Bibelsk salme: 
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld 
Halleluja / Salme før preken: 
666 Å leva, det er å elska 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
73 Korset vil jeg aldri svike 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
439 Fyll Guds hus med sang til hans ære / Aejlies gåatan båetebe laavloen 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
759 Fagert er landet du oss gav