SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper

2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg (prekentekst)
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

(En søndag i juni – eller på en annen dag som menigheten bestemmer)
SKAPERVERKETS DAG 2015 – andre tekstrekke
1 Mos 2,4-15 Mennesket i Edens hage
Rom 8, 19-23 Skapelsens frigjøring
Mark 6, 35-44 Jesus metter fem tusen

Tema 2015: Pilegrimer på Guds jord
(se www.grønnkirke.no og N13 Pilegrimsvandring-liturgi s.1324 (Bm); s.1330 (Nn))

Inngangssalme:
618 Vi er et folk på vandring
Salme etter preken / trosbekjennelse:
725 Vern og beskytt meg – eller 728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
295 Skaperens stemme høres en morgen
3. søndag i treenighetstiden – søndag 14. juni 2015
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

4. søndag i treenighetstiden – søndag 21. juni 2015
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Sankthansdagen / Jonsok – onsdag 24. juni 2015
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme etter preken / trosbekjennelse:
247 Tal vennlig til Jerusalem, Johannes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
5. søndag i treenighetstiden – søndag 28. juni 2015
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  

1. mai – fredag 1. mai 2015
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Inngangssalme:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

5. søndag i påsketiden – søndag 3. mai 2015
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Inngangssalme:
787 Alt det minste som Gud skapte (m/barnekor).
Alternativ: 560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

6. søndag i påsketiden – søndag 10. mai 2015
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Inngangssalme:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk/ Eat this bread, drink this cup (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg

Kristi himmelfartsdag – torsdag 14. mai 2015
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn, eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
699 Hører du den hemmelige sangen (evt. forsangerkor på 1.del av versene)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – søndag 17. mai 2015
Sak 14,6–9 Herrens dag eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden
eller
tekstene for 17. mai
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

Pinseaften – lørdag 23. mai 2015
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Inngangssalme:
514 O Hellig Ånd, kom til oss ned
Salme etter preken / trosbekjennelse:
530 Kirken den er et gammelt hus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
526 Velsigna band som bind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd
Pinsedag – søndag 24. mai 2015
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Inngangssalme:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
521 Som vinden stryker mine kinn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
230 Du som går ut fra den levende Gud

2. pinsedag – mandag 25. mai 2015
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

Treenighetssøndag – søndag 31. mai 2015
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Inngangssalme:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud