SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verden

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Askeonsdag – Onsdag 1. mars 2017
Joel 2,12–13  Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2  Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18  Gaver, bønn og faste

Inngangssalme:
732 På veiene ute i verden
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
590 En stor og mektig gave
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under'

1. søndag i fastetiden – Søndag 5. mars 2017
1 Mos 2,8–9; 3,1–8  Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
933 Vis meg, Herre din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
120 Du er Guds Sønn, den sterke
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

2. søndag i fastetiden – Søndag 12. mars 2017
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
732 På veiene ute i verden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
158, vers 1 og 5: Jesus, din søte forening å smake

3. søndag i fastetiden – Søndag 19. mars 2017
1 Sam 18,6–14  Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28  Jesu makt over urene ånder
Inngangssalme:
792, vers 1 og 2: Våkn opp og slå på dine strenger
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

Maria budskapsdag – Søndag 26. mars 2017
Jes 7,10–14 Immanueltegnet
Gal 4,4–7  Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38  Budskapet til Maria

Inngangssalme:
128 Gud bor i et lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 936/ NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
126 Frå englemunn dei sæle orda fell
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
564 Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomliga

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Kyndelsmesse – Torsdag 2. februar 2017
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 5. februar 2017
1 Mos 15,1–6  Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8  Abrahams tro
Mark 2,1–12  Jesus og den lamme mannen
Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 966/NK3 966.1 Min sjel, lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
13 Underlige ting å sjå!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

Samefolkets dag – Mandag 6. februar 2017
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957/NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud/ Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
354 O Jesus, du som fylder alt i alle
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/Suv vájmo mielajn åhtsålav (vers 1-7)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 12. februar 2017
Jes 55,8–13  Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13  Guds ord er levende
Luk 8,4–15  Såmannen og jordsmonnet
Inngangssalme:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Bibelsk salme:
N13 923/NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot/Ditt ord er ei lykt for mi fot
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
358 För att du inte tog det guddomliga

 

 

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017
5 Mos 18,15–18  En profet som deg
Åp 1,9–18   Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9  Disiplene får se Jesu herlighet
Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket/Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
300 Pris vår Gud og Herre stor

Fastelavnssøndag – Søndag 26. februar 2017
Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei (prekentekst)
Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 931/NK3 931.1 Herre, lær meg din vei/Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
679 Du viste oss veien til livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde