SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2019:
N13 365 Den botnlause kjelda er opna

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
84 Gamleåret seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 6. januar 2019
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3  935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
246 Lyset skinner over jord

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
551 Fred til bot for bittert savn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
165 O Guds lam uskyldig
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Inngangssalme:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (evt. nr. 278, 8 vers)
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
314 Alt står i Guds faderhånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
NB! Når annen prekentekst er valgt – husk at eventuelt halleluja alltid synges før og etter evangelieteksten. Menigheten reiser seg under evangelieteksten – ikke under prekenteksten.

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber