SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2018:
N13 128 Gud bur i eit lys

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
23 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
302 All skapnings herre, Allmakts Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
(Freds- og menneskerettighetssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

Inngangssalme:
18 Mens frost og vintermørke rår
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The Kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
24 Velsigna du dag over fjordan

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
4 Gled deg, du Kristi brud
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

 

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Salme mellom 1. og 2. tekstlesning:
 128 Gud bur i eit lys – eller:
66 Gullet buori sága / Høyr den gode tidend
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter julevangeliet)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember
/ Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Bibelsk salme:
N13 / NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
53 Å Betlehem, du vesle by
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
69 I en natt så klar og kald
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme:
N13/ NK3 913 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt / Eit barn er oss født, ein son er oss gitt
Halleluja / Salme før preken:
40 Å kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag / I dag er fødd ein frelsar stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
35 Den yndigste rose er funnet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
10 Blomstre som en rosengård
Bibelsk salme:
N13 927 / NK3 927.1. Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
703 Å, fordjup i Jesu kjærleik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
67 Guds frelse til verda er komen
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftenstid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Mellom tekstlesningene:
456.1 og 456.2 Der er godt at være stille / Det er godt å vera stille
Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis