September 2019

Publisert 13.08.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME september 2019:  
N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. september 2019
4 Mos 13,17–27 Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43 Kvinnen som vitnet

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
445 Trua ser dei kvite marker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
695 Rop det ut med hjertets jubel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. september 2019
2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alerbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. september 2019
Jer 9,23–24 Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Salme etter preken / trosbekjennelse:
435 I Guds rike gjelder ikke / I Guds rike har ein ikkje
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. september 2019
Rut 1,7–11.16–19a Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1. La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
703 Å, for djup i Jesu kjærleik

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom
Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
228 O lue fra Guds kjærlighet / Du loge av Guds kjærleiks-eld
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Gud, ver oss alltid nær / Oda ni oofe fee!

Mikkelsmesse – Søndag 29. september 2019
1 Mos 28,10–19a Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Salme etter preken / trosbekjennelse:
260 Det er Guds englers dag
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552  Her er Guds port og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong
                *) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
                Her er Guds hus og himlens port,
                herfra det går en stige,
                av ord og sakramenter gjort,
                helt opp til himmerike.
                På den Guds engler stiger inn,
                Guds Fader selv på høyest trinn
                gir freden uten like.

Les mer

August 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skyggeOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

Juli 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørketOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Januar 2019

Publisert 18.12.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2019:N13 365 Den botnlause kjelda er opnaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.