SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019

Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
100 I dager og år skal vi vente

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1. Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
792 Våkn opp og slå på dine strenger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

Inngangssalme:
281 hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
384 Laudate omnes gentes / Syng lovsang hele jorden /Syng lovsong, heile jorda / Dál lávllo oppa eanan
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde / Nuorttan Juoksanástij vuolen / Noerhtenaestiej gijken nueliem / Langt nord under Store Bjørnen (Samefolkets nasjonalsang)

6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 921 / NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
536 Guds menighet er jordens største under
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986.1 / 986.2 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
334 Du er mi øy i havet, Gud

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Inngangssalme:
577 En såmann går på marken ut
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
795 I østen stiger solen opp
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
100 I dager og år skal vi vente
Salme etter preken / trosbekjennelse:
96 Å Jesus, lat meg ljoset sjå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2019:
N13 365 Den botnlause kjelda er opna

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
84 Gamleåret seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 6. januar 2019
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3  935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
246 Lyset skinner over jord

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
551 Fred til bot for bittert savn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
165 O Guds lam uskyldig
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Inngangssalme:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (evt. nr. 278, 8 vers)
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
314 Alt står i Guds faderhånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
NB! Når annen prekentekst er valgt – husk at eventuelt halleluja alltid synges før og etter evangelieteksten. Menigheten reiser seg under evangelieteksten – ikke under prekenteksten.

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2018:
N13 128 Gud bur i eit lys

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
23 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
302 All skapnings herre, Allmakts Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
(Freds- og menneskerettighetssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

Inngangssalme:
18 Mens frost og vintermørke rår
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The Kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
24 Velsigna du dag over fjordan

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
4 Gled deg, du Kristi brud
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

 

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Salme mellom 1. og 2. tekstlesning:
 128 Gud bur i eit lys – eller:
66 Gullet buori sága / Høyr den gode tidend
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter julevangeliet)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember
/ Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Bibelsk salme:
N13 / NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
53 Å Betlehem, du vesle by
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
69 I en natt så klar og kald
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme:
N13/ NK3 913 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt / Eit barn er oss født, ein son er oss gitt
Halleluja / Salme før preken:
40 Å kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag / I dag er fødd ein frelsar stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
35 Den yndigste rose er funnet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
10 Blomstre som en rosengård
Bibelsk salme:
N13 927 / NK3 927.1. Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
703 Å, fordjup i Jesu kjærleik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
67 Guds frelse til verda er komen
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftenstid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Mellom tekstlesningene:
456.1 og 456.2 Der er godt at være stille / Det er godt å vera stille
Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME november 2018:
N13 448 Midt i alt det meningsløse

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog

Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde / Hos deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
461 Tårnhøye bølger går
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
414 Så ta da mine hender / Så tak då mine hender

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
626 Vær meg nær, å Gud / Kum ba yah, my Lord
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
474 b Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
628 Du evig sterke Gud og Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
448 Midt i alt det meningsløse

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte (synges flere ganger)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
506 Sions vekter hever røsten
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
510 Herre, når din time kommer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2018:
N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød  (vers 1-5)
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann – eller
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober 2018
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
752 Gi oss lys, gi oss lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
548 Jesus, Frelser, vi er her
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
745 Av dypest nød jeg rope må
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å nåde underfull og stor

Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 924 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2018:
N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss, o Herre / Lat ditt anlet lysa hjå oss, å Herre
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
527 Kristne, la oss søke sammen

Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen toner av lovsang

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
570 Dype, stille, sterke, milde

Estrid Hessellund og Sindre Eide:

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2018:
N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august 2018
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten
Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august 2018
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
774 Jeg er hos deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august 2018
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter
Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
668 Guds sønn steg ned å tjene

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juli 2018:  
N13 333 No kallar sol og sommarvind 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2018 
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet 
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet 
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud 
Halleluja / Salme før preken: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Det er navnet ditt jeg roper 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
419 Med Jesus vil eg fara 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation 

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli 2018 
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom 
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike 
Luk 19,1–10 Sakkeus 

Inngangssalme: 
715 Gud du er rik! Din godhet er stor 
Bibelsk salme: 
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
713 Inter er vårt. Alt er ditt 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

 

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli 2018 
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok 
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod 
Mark 12,37b–44 Enkens gave 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg 
Halleluja / Salme før preken: 
717 Kjære Gud, når eg bed 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
712 Himmelske Far, du har skapt oss 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
711 Del ditt brød med sulten bror 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
716 Herre, jeg vil gjerne takke 

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli 2018 
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp 
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden 
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 954.1 / NK3 954.1.3 Stor er Herren  
Halleluja / Salme før preken: 
673 Har vi sten i våre hender 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli 2018 
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre 
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss 
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener 

Vi har valgt: 
Olavsdagen / Olsok – Søndag 29. juli 2015 
5 Mos 30,19–20a Velg livet 
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker 
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske 

Inngangssalme: 
251 Det kom et gledesbud til dette landet 
Bibelsk salme: 
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld 
Halleluja / Salme før preken: 
666 Å leva, det er å elska 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
73 Korset vil jeg aldri svike 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
439 Fyll Guds hus med sang til hans ære / Aejlies gåatan båetebe laavloen 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
759 Fagert er landet du oss gav 

 
 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juni 2018:  
N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018 
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg 
Gal 3,23–29 Kle dere i Kristus (prekentekst) 
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta 

Inngangssalme: 
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west 
Bibelsk salme: 
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren / Spel for Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
537 Flammene er mange, lyset er eitt 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
254 Herre, du Herre, skal vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
371 Om alle mine lemmer 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018 
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51 De første disiplene 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
608 Når vi deler det brød som du oss gir 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
416 Du Far og Herre, du som rår 

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018 
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus 

Inngangssalme: 
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Bibelsk salme: 
N13 928 / NK3 928.2. Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg 
Halleluja / Salme før preken: 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Der er navnet ditt jeg roper («Kallet») 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
610 Du opnar, vår evige Fader 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
802 Gjennom denne dagens timer 

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018 
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere 
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
9 Rydd vei for Herrens komme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018 
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord 
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket 
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
532 Guds kirkens grunnvoll ene / The Church’s one foundation 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

 
 
 

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  

MÅNEDENS SALME mai 2018:  
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
1. mai – Tirsdag 1. mai 2018 
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned 
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten 
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre 

Inngangssalme: 
738 Noen må våke i verdens natt 
Bibelsk salme: 
N13 963; NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
740 Eit lite barn voks opp til mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
743 Velsignet være dere som 
 
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018 
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit 
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap 
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel 

Inngangssalme: 
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
706 Gud, du er ikke i min verden 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, å Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai 2018 
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn 
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen 
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte 
Luk 24,46–53 Jesu avskjed 

Inngangssalme: 
222 Kristus, konge, du regjerer 
Bibelsk salme: 
953 Herren sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken: 
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger) 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
217 Vi fryder oss av hjertens grunn 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Søndag før pinse – Søndag 13. mai 2018 
Sak 14,6–9 Herrens dag 
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene 
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem 
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden 

Inngangssalme: 
800 Når dagens atter sender 
Bibelsk salme: 
N13 920; NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
 
17. mai – Torsdag 17. mai 2018 
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg 
1 Tim 2,1–4 Be for konger 
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er 

Inngangssalme: 
757 Gud, signe vårt dyre fedreland 
Bibelsk salme: 
N13 935; NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag 
Halleluja / Salme før preken: 
287 Du er hellig. Du er hel. 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
755 Ja, vi elsker dette landet 

Pinseaften – Lørdag 19. mai 2018 
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel 
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen 
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet 

Inngangssalme: 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
Halleluja / Salme før preken: 
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
829 Så stilt som berre vinden snur 
 

Pinsedag – Søndag 20. mai 2018 
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet 
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt 
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd 
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud 

Inngangssalme: 
232 I all sin glans nu stråler solen 
Bibelsk salme: 
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande 
Halleluja / Salme før preken: 
231 Apostlene satt i Jerusalem 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
233 Kjærlighet er lysets kilde 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

2. pinsedag – Mandag 21. mai 2018 
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse 
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet 
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus 

Inngangssalme: 
844 No livnar det i lundar (alle vers) 
Bibelsk salme: 
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken: 
574 Ånd fra himlen, kom med nåde 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
229 Den signede dag, som nu vi ser 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
613 Usynlig er ditt rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
520 Gå gjennom byens lange, rette gater 
 
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018 
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham 
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud 
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden 

Inngangssalme: 
841 Den blomstertid nå kommer 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
240 Måne og sol, skyer og vind /Måne og sol, vindar og hav 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn