Månedens salme oktober 2021

Publisert 21.09.2021

Gud græt der kjærleik vik (N13 nr. 407) 

T: Shirley Erena Murray 1996
O: Terje Haugdal 2008
M: Ian P. Render2000

Last ned som PDF her:

Hva er det som får Gud til å gråte?

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Når kvinner krenkes og barn mishandles, når mennesker sulter og skaperverket ødelegges – da gråter Gud. Gud gråter, Gud blør og Gud lider! Det synger vi om i den nynorske oversettelsen av en salme fra den newzealandske salmedikteren Shirley Erena Murray (1931-2020): «God weeps – at love withheld, at strength misused, at children’s innocence abused – and till we change the way we love, God weeps.» Slik er det første verset i den engelske originalen. I den norske arkitekt og amatørmusiker Terje Hauglands (f.1945) oversettelse lyder det slik: «Gud græt der kjærleik vik, der makt er vald, der uskuld til et barn vert krenkt. Og til vi finn hans kjærleik att, Gud græt.» I de neste versene møter vi Gud som blør «der tillit brest, der kvinner går forslått i frykt», og Gud som lider «der munnar svelt, der såra brenn, der skapning stupar utan grunn.»

Salmen er både en klagesalme og en protest mot all slags vold og undertrykkelse. Både den engelske originalteksten og den nynorske oversettelsen får tydelig frem at Gud bryr seg. Helt til vi endrer våre destruktive måter å handle på, fortsetter Gud å gråte, blø og lide. I det siste verset synger vi om Gud som ser når mennesker skaper fred og forsoning og har hjerter som banker for andres lidelser og nød: «Gud ser der stein vert mjuk, der fred gjev frø, der hjarta ber for andre bør. Og til vi kjenner Kristus att, Gud ser.» Her assosieres det til Matt 25,31-46. «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (v. 40).

Shirley Erena Murray er en av de nye stemmene i salmebøker i mange land, med fire tekster i Norsk Salmebok (2013). Salmene «Solbarn, jordbarn» (nr. 26) og «Vern og beskytt meg» («Jordens bønn», nr. 727) er allerede godt innsunget i Norge. Også denne månedens salme fortjener å bli brukt. Melodien er skrevet av Ian P. Render, prest og lærer i Den anglikanske kirke i New Zealand. Han har samarbeidet nært med Murray i flere sammenhenger, og det merkes at melodien bærer tekstens temaer på en god måte.

Murray er opptatt av å skrive salmer som berører den virkelighet dagens mennesker gjenkjenner. «Jeg blir desperat av utdaterte salmer og sanger som er irrelevante for livet i dag og måten vi lever på. Hvis menigheter har sunget middelaldersalmer som er meningsfulle for dem, er det greit for meg. Men jeg velger å skrive med den bevisste hensikt å motivere folk til å se om igjen på hva evangeliene faktisk sier, og hvilke nye sannheter som kan komme ut av dem» (Sitat fra et intervju med Murray – gjengitt av Vidar Kristensen, Stevnemøte med Salmeboka, Eide forlag 2019).

«Gud græt der kjærleik vik» står i salmebokens avsnitt «Bot og omvendelse». Den er annerledes enn salmene som kaller den enkelte til syndsbekjennelse og omvendelse. Dette er en sterk vi-salme, en salme som får oss til å se og bekjenne vårt kollektive ansvar for vold og lidelse. Den ansporer også til felles innsats og handling, til å vise omsorg, skape fred og bidra til at «vi finn hans kjærleik att» (v.1). «Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est», synger vi i Taizé-salmen som har hentet teksten fra en gammel tekst til fotvaskingen på skjærtorsdag: «Der barmhjertighet og kjærlighet bor, der er også Gud» (N13 nr. 680).
Lytt til og syng salmen sammen med Damekoret a Capella på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 15).

Les mer

Salmeforslag oktober 2021

Publisert 21.09.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2021 Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2021: N13 407 Gud græt, der kjærleik vikVi foreslår bibe...
Les mer

Salmeforslag september 2021

Publisert 17.08.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2021: N13 260 Det er Guds englers dag!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første...
Les mer

August 2021

Publisert 02.07.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2021Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2021: N13 366 Nøden står ved våre dørerVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Juli 2021

Publisert 02.07.2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2021: N13 796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjieVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.Nummerhen...
Les mer

Juni 2021

Publisert 26.05.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2021: N13 306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdánVi foreslår bibelsk salme eller salme mello...
Les mer

Mai 2021

Publisert 20.04.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møteVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

April 2021

Publisert 12.03.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er dødVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tek...
Les mer

Februar 2021

Publisert 14.01.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Januar 2021

Publisert 17.12.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne nattenVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.