Salmeforslag juni 2022

Publisert 13.05.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – juni 2022

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juni 2022: N13 803 Morgon lyser raud over mark og hus

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Pinseaften – Lørdag 4. juni 2022

2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
514 O hellig Ånd, kom til oss ned
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

Pinsedag – Søndag 5. juni 2022

1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

Inngangssalme:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 955 Du sender ut din Ånd, halleluja / Du sender ut din Ande, halleluja -
529 Vidunderligst av alt på jord
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn

2. pinsedag – Mandag 6. juni 2022

2 Mos 17,1–7 Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39 Elver av levende vann

Inngangssalme:
803 Morgon lyser raud over mark og hus
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider -
532 Guds rikes grunnvoll ene
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
230 Du som går ut fra den levende Gud

Skaperverkets dag

(Anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).

Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellingstekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er 726 Menneske, du som har kunnskap
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
474 Ein båt i stormen duva
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (Kan synges som vekselsang: M (menn), K (Kvinner(, A (alle). Kan synges på melodi til nr. 660)

Treenighetssøndag – Søndag 12. juni 2022

Jes 6,1–8 Gud kaller Jesaja
Apg 17,22–34 Han gir liv og ånde til alle
Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene

Inngangssalme:
803 Morgon lyser raud over mark og hus
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren -
287 Du er hellig. Du er hel
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
259 Gud er i sitt tempel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2022

Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte
Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus

Inngangssalme:
803 Morgon lyser raud over mark og hus
Bibelsk salme eller salme:
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne -
416 Du Far og Herre, du som rår
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
517 Vinden ser vi ikke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
841 Den blomstertid nå kommer

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2022  (kveld)

1 Mos 1,11–19 Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset

Inngangssalme:
246 Lyset skinner over jord
Bibelsk salme eller salme:
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren, Israels Gud / Lova vere Herren, Israels Gud -
77 Du Ord fra alle æver
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juni 2022

1 Sam 1,9–18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3 Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16 Jesus og barna

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om -
504 Vi er barn av lys og skygge
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn (begge vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
647 En gang før du selv kan minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
240 Måne og sol, skyer og vind / Måne og sol, vindar og hav

Les mer

Salmeforslag mai 2022

Publisert 19.04.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – mai 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.I utvalg ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME mai 2022: N13 804 I aust renn dagen høg og storVi foreslår ...
Les mer

Salmeforslag april 2022

Publisert 14.03.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2022Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeVed Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME april 2022: N13 163 No vaskar han føtene deiraVi foreslår bibelsk sa...
Les mer

Salmeforslag mars 2022

Publisert 18.02.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2022Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeSalmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME mars 2022: N13 454 Herre, gjør det stille i mitt indreVi...
Les mer

Salmeforslag februar 2022

Publisert 19.01.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke. MÅNEDENS SALME februar 2022: N13 541 Det finns et hellig kall til å forandreVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

Salmeforslag januar 2022

Publisert 20.12.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeSalmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME januar 2022: N13 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, l...
Les mer

Salmeforslag desember 2021

Publisert 18.11.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME desember 2021: N13 57 Gjev ikkje glans og gull og praktVi foresl...
Les mer

Salmeforslag november 2021

Publisert 21.10.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke. 1. søndag i advent 2021 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME november 2021: N13 656 ...
Les mer

Salmeforslag oktober 2021

Publisert 21.09.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2021 Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2021: N13 407 Gud græt, der kjærleik vikVi foreslår bibe...
Les mer

Salmeforslag september 2021

Publisert 17.08.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2021: N13 260 Det er Guds englers dag!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.