August 2021

Publisert 02.07.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2021

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2021N13 366 Nøden står ved våre dører

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. august 2021
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme eller salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god -
366 Nøden står ved våre dører
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. august 2021
2 Mos 20,1–17 De ti bud (prekentekst)
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten

Inngangssalme:
555 Gud, riv oss ut av tidens jag
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
366 Nøden står ved våre dører
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. august 2021
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus

Inngangssalme:
366 Nøden står ved våre dører
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider -
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. august 2021
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter

Inngangssalme:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren -
526 Velsigna band som bind
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
719 Vår Far, vi må bekjenne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
– Søndag 29. august 2021
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Bibelsk salme eller salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
672 Gud, la vårt hovmod briste
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
366 Nøden står ved våre dører
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær

Les mer

Juli 2021

Publisert 02.07.2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2021: N13 796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjieVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.Nummerhen...
Les mer

Juni 2021

Publisert 26.05.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2021: N13 306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdánVi foreslår bibelsk salme eller salme mello...
Les mer

Mai 2021

Publisert 20.04.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møteVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

April 2021

Publisert 12.03.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er dødVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tek...
Les mer

Februar 2021

Publisert 14.01.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Januar 2021

Publisert 17.12.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne nattenVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Desember 2020

Publisert 16.11.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2020 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2020: N13 55 Midt i hårdest vinterVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

November 2020

Publisert 15.10.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en s...
Les mer

Oktober 20

Publisert 16.09.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Oktober 2020: N13 632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nådeVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.