November 2020

Publisert 15.10.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en smerte

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme eller salme:
N13 973 / NK3 973.1 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
268 a For alle helgner som til døden tro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
877 Å, dette skriket av en smerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Minnedag – Søndag 1. november 2020 (kveldsgudstjeneste)
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
819 Bred dina vida vingar

Månedens salme: 877 Å, dette skriket av en smerte kan evt. benyttes som solosang på et passende sted i gudstjenesten.

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

Inngangssalme:
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Bibelsk salme eller salme:
N13 921 / NK3 921.2 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
433 Det er navnet ditt jeg roper
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
375 Å, at jeg kunne min Jesus prise
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / Confitimini Domino (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Inngangssalme:
536 Guds menighet er jordens største under
Bibelsk salme eller salme:
N13 921 / NK3 921.1. Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
101 Kristus er verdens lys
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
160 Herre, hvor skal vi gå hen (vers 1-4)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Inngangssalme:
596 Gud, når du til regnskap kaller
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma -
510 Herre, når din time kommer
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
2. tekstrekke
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid
Tenning av adventskrans
25 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede -
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke råd

Les mer

Oktober 20

Publisert 16.09.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Oktober 2020: N13 632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nådeVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

September 2020

Publisert 24.08.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME September 2020: N13 616 La din vingård bære fruktVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom først...
Les mer

August 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?Vi foreslår bibelsk salme eller...
Les mer

Juli 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juli 2020: N13 437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyneVi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

Juni 2020

Publisert 19.05.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2020 (fra og med pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juni 2020: N13 303 Du spenner ut stjerneteltetVi foreslår bibelsk salme eller salme me...
Les mer

Mai 2020

Publisert 28.04.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2020 (til og med søndag før pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Også i koronatiden lager vi salmeseddel som vanlig. Salmeforslagene kan også benyttes på d...
Les mer

April 2020

Publisert 19.03.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME april 2020: (N13) 144 Du låg og skalv av angst på kneOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom f...
Les mer

Mars 2020

Publisert 20.02.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2020: (N13) 438 Eg kjem med tome henderVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2020

Publisert 23.01.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vårSalmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av ly...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.