SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2018:
N13 128 Gud bur i eit lys

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
23 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
302 All skapnings herre, Allmakts Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
(Freds- og menneskerettighetssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

Inngangssalme:
18 Mens frost og vintermørke rår
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The Kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)

3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme:
N13 / NK3 905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
24 Velsigna du dag over fjordan

4. søndag i adventstiden – Søndag 23. desember 2018
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
4 Gled deg, du Kristi brud
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
128 Gud bur i eit lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

 

Julaften – Mandag 24. desember 2018
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Salme mellom 1. og 2. tekstlesning:
 128 Gud bur i eit lys – eller:
66 Gullet buori sága / Høyr den gode tidend
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter julevangeliet)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Mandag 24. desember
/ Tirsdag 25. desember 2018
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Bibelsk salme:
N13 / NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
53 Å Betlehem, du vesle by
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
69 I en natt så klar og kald
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Tirsdag 25. desember 2018
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme:
N13/ NK3 913 Et barn er oss født, en sønn er oss gitt / Eit barn er oss født, ein son er oss gitt
Halleluja / Salme før preken:
40 Å kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag / I dag er fødd ein frelsar stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
35 Den yndigste rose er funnet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat / Mun sydän sielä kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Onsdag 26. desember 2018
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Romjulssøndag – Søndag 30. desember 2018
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
10 Blomstre som en rosengård
Bibelsk salme:
N13 927 / NK3 927.1. Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
703 Å, fordjup i Jesu kjærleik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
67 Guds frelse til verda er komen
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Nyttårsaften – Mandag 31. desember 2018
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftenstid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Mellom tekstlesningene:
456.1 og 456.2 Der er godt at være stille / Det er godt å vera stille
Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Háski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME november 2018:
N13 448 Midt i alt det meningsløse

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog

Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde / Hos deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
461 Tårnhøye bølger går
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
414 Så ta da mine hender / Så tak då mine hender

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
626 Vær meg nær, å Gud / Kum ba yah, my Lord
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
474 b Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
628 Du evig sterke Gud og Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
448 Midt i alt det meningsløse

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte (synges flere ganger)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
506 Sions vekter hever røsten
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
510 Herre, når din time kommer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2018:
N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød  (vers 1-5)
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann – eller
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober 2018
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
752 Gi oss lys, gi oss lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
548 Jesus, Frelser, vi er her
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
745 Av dypest nød jeg rope må
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å nåde underfull og stor

Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 924 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2018:
N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss, o Herre / Lat ditt anlet lysa hjå oss, å Herre
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
527 Kristne, la oss søke sammen

Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen toner av lovsang

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
570 Dype, stille, sterke, milde

Estrid Hessellund og Sindre Eide:

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME august 2018:
N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. august 2018
2 Mos 20,1–17 De ti bud
Gal 5,1–6 Til frihet
Mark 2,23–28 Jesus og sabbaten
Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. august 2018
Jes 49,13–16 Kan en kvinne glemme
2 Kor 9,1–8 Tjenesten for de hellige
Luk 8,1–3 Kvinner som fulgte Jesus
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
774 Jeg er hos deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. august 2018
2 Krøn 1,7–12 Salomo ber om visdom
Ef 4,11–16 Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk 12,41–48 En tro og klok forvalter
Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere
Inngangssalme:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
668 Guds sønn steg ned å tjene

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juli 2018:  
N13 333 No kallar sol og sommarvind 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2018 
Jer 1,4–10 Gud kaller Jeremia til profet 
Apg 20,24–32 Avskjedstalen i Milet 
Matt 16,13–20 Peters bekjennelse 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud 
Halleluja / Salme før preken: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Det er navnet ditt jeg roper 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
419 Med Jesus vil eg fara 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation 

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. juli 2018 
Ordsp 30,7–9 Gi verken armod eller rikdom 
1 Tim 6,17–19 Forman dem som er rike 
Luk 19,1–10 Sakkeus 

Inngangssalme: 
715 Gud du er rik! Din godhet er stor 
Bibelsk salme: 
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
713 Inter er vårt. Alt er ditt 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

 

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. juli 2018 
2 Mos 36,2–7 Det de ga var mer enn nok 
2 Kor 8,9–15 Denne gangen har dere overflod 
Mark 12,37b–44 Enkens gave 

Inngangssalme: 
333 No kallar sol og sommarvind 
Bibelsk salme: 
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg 
Halleluja / Salme før preken: 
717 Kjære Gud, når eg bed 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
712 Himmelske Far, du har skapt oss 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
711 Del ditt brød med sulten bror 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
716 Herre, jeg vil gjerne takke 

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. juli 2018 
Salme 145,9–16 Herren reiser alle nedbøyde opp 
1 Kor 4,3–5 Døm ikke før tiden 
Joh 8,2–11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 954.1 / NK3 954.1.3 Stor er Herren  
Halleluja / Salme før preken: 
673 Har vi sten i våre hender 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
333 No kallar sol og sommarvind 

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. juli 2018 
1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre 
2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss 
Matt 18,21–35 Den ubarmhjertige medtjener 

Vi har valgt: 
Olavsdagen / Olsok – Søndag 29. juli 2015 
5 Mos 30,19–20a Velg livet 
2 Kor 4,6–11 Skatten i leirkrukker 
Luk 9,23–26 Hva gagner det et menneske 

Inngangssalme: 
251 Det kom et gledesbud til dette landet 
Bibelsk salme: 
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld 
Halleluja / Salme før preken: 
666 Å leva, det er å elska 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
73 Korset vil jeg aldri svike 
Salme under forberedelse av nattverdmåltid: 
439 Fyll Guds hus med sang til hans ære / Aejlies gåatan båetebe laavloen 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
759 Fagert er landet du oss gav 

 
 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juni 2018:  
N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018 
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg 
Gal 3,23–29 Kle dere i Kristus (prekentekst) 
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta 

Inngangssalme: 
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west 
Bibelsk salme: 
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren / Spel for Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
537 Flammene er mange, lyset er eitt 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
254 Herre, du Herre, skal vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
371 Om alle mine lemmer 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018 
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51 De første disiplene 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
608 Når vi deler det brød som du oss gir 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
416 Du Far og Herre, du som rår 

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018 
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus 

Inngangssalme: 
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Bibelsk salme: 
N13 928 / NK3 928.2. Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg 
Halleluja / Salme før preken: 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Der er navnet ditt jeg roper («Kallet») 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
610 Du opnar, vår evige Fader 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
802 Gjennom denne dagens timer 

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018 
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere 
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
9 Rydd vei for Herrens komme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018 
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord 
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket 
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
532 Guds kirkens grunnvoll ene / The Church’s one foundation 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

 
 
 

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  

MÅNEDENS SALME mai 2018:  
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
1. mai – Tirsdag 1. mai 2018 
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned 
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten 
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre 

Inngangssalme: 
738 Noen må våke i verdens natt 
Bibelsk salme: 
N13 963; NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
740 Eit lite barn voks opp til mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
743 Velsignet være dere som 
 
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018 
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit 
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap 
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel 

Inngangssalme: 
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
706 Gud, du er ikke i min verden 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, å Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai 2018 
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn 
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen 
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte 
Luk 24,46–53 Jesu avskjed 

Inngangssalme: 
222 Kristus, konge, du regjerer 
Bibelsk salme: 
953 Herren sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken: 
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger) 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
217 Vi fryder oss av hjertens grunn 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Søndag før pinse – Søndag 13. mai 2018 
Sak 14,6–9 Herrens dag 
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene 
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem 
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden 

Inngangssalme: 
800 Når dagens atter sender 
Bibelsk salme: 
N13 920; NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
 
17. mai – Torsdag 17. mai 2018 
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg 
1 Tim 2,1–4 Be for konger 
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er 

Inngangssalme: 
757 Gud, signe vårt dyre fedreland 
Bibelsk salme: 
N13 935; NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag 
Halleluja / Salme før preken: 
287 Du er hellig. Du er hel. 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
755 Ja, vi elsker dette landet 

Pinseaften – Lørdag 19. mai 2018 
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel 
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen 
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet 

Inngangssalme: 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
Halleluja / Salme før preken: 
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
829 Så stilt som berre vinden snur 
 

Pinsedag – Søndag 20. mai 2018 
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet 
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt 
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd 
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud 

Inngangssalme: 
232 I all sin glans nu stråler solen 
Bibelsk salme: 
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande 
Halleluja / Salme før preken: 
231 Apostlene satt i Jerusalem 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
233 Kjærlighet er lysets kilde 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

2. pinsedag – Mandag 21. mai 2018 
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse 
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet 
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus 

Inngangssalme: 
844 No livnar det i lundar (alle vers) 
Bibelsk salme: 
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken: 
574 Ånd fra himlen, kom med nåde 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
229 Den signede dag, som nu vi ser 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
613 Usynlig er ditt rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
520 Gå gjennom byens lange, rette gater 
 
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018 
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham 
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud 
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden 

Inngangssalme: 
841 Den blomstertid nå kommer 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
240 Måne og sol, skyer og vind /Måne og sol, vindar og hav 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demret

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 31.mars / Søndag 1. april 2018
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 1. april 2018
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord! (Høytidsvers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
214 Han sto opp før dagen demret
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 2. april 2018
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
346 Jeg vil prise min gjenløser
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
622 Dine gaver venter på oss, Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
801 Nå er det morgen / Morning has broken
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
637 Fredens Gud, la det regne / Yarabba ssalami
Salme etter preken / trosbekjennelse:
361 Tett ved sida mi går Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
643 Du som veien er og livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
214 Han sto opp før dagen demret

4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

Inngangssalme:
541 Det fins et hellig kall til å forandre
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sende meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
885 O kristelighet! (bruk gjerne melodi til 605)

5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

Inngangssalme:
214 Han sto opp før dagen demret
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! / Kor elskelege dine bustader er, Herre Sebaot!
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 452 Du som styre straum og vind

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
452 Du som styre straum og vind

4. søndag i fastetiden – Søndag 11. mars 2018
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
452 Du som styre straum og vind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
866 Mens tidene går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
03 Å, kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 936 / NK3 936.2. Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 God of creation / Gud, som oss skaper

Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
452 Du som styre straum og vind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
149 Hosianna! Syng for Jesus

Skjærtorsdag – Torsdag 29. mars 2018
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

Langfredag – Fredag 30. mars 2018
Joh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Joh 18,1-11         - 166, vers 1
                Joh 18,12-27      - 166, vers 2
              Joh 18,28-40      - 166, vers 3
              Joh 19,1-16          - 166, vers 4
              Joh 19,17-27        - 166, vers 5
              Joh 19,28-37        - 166, vers 6
              Joh 19,38-42        - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
177 Bleik på krossen heng han
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner