Salmeforslag juli 2022

Publisert 14.06.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – juli 2022

Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juli 2022 – N13:897 Å, denne kilde ren som paradiset

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli 2022

Salme 22,8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38 Høsten er stor

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre eg ropar til deg, du min Frelsar -
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
687 Nå lovsyng Herrens navn

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli 2022

Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris -
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte / Cále, Jesus, iezat gova
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
783 Her går en trofast gjeter / Her går ein trufast gjetar
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli 2022

Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst -
371 Om alle mine lemmer
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juli 2022

Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

Inngangssalme:
302 All skapnings Herre, Allmakts Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse –
504 Vi er barn av lys og skygge
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
290 Takk, gode Gud, for alle ting

Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2022

2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd
4 Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet
 Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme eller salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld -
227 Sannhets tolk og taler
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För at du inte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2022

Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11 Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34 Du skal elske Gud og din neste

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg -
319 Lær meg å kjenne dine veier
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
679 Du viste oss veien til livet

Les mer

Salmeforslag juni 2022

Publisert 13.05.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – juni 2022Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2022: N13 803 Morgon lyser raud over mark og husVi foreslår bibe...
Les mer

Salmeforslag mai 2022

Publisert 19.04.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – mai 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.I utvalg ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME mai 2022: N13 804 I aust renn dagen høg og storVi foreslår ...
Les mer

Salmeforslag april 2022

Publisert 14.03.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2022Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeVed Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME april 2022: N13 163 No vaskar han føtene deiraVi foreslår bibelsk sa...
Les mer

Salmeforslag mars 2022

Publisert 18.02.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2022Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeSalmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME mars 2022: N13 454 Herre, gjør det stille i mitt indreVi...
Les mer

Salmeforslag februar 2022

Publisert 19.01.2022
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke. MÅNEDENS SALME februar 2022: N13 541 Det finns et hellig kall til å forandreVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

Salmeforslag januar 2022

Publisert 20.12.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2022 Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekkeSalmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre EideMÅNEDENS SALME januar 2022: N13 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, l...
Les mer

Salmeforslag desember 2021

Publisert 18.11.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME desember 2021: N13 57 Gjev ikkje glans og gull og praktVi foresl...
Les mer

Salmeforslag november 2021

Publisert 21.10.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke. 1. søndag i advent 2021 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME november 2021: N13 656 ...
Les mer

Salmeforslag oktober 2021

Publisert 21.09.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2021 Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2021: N13 407 Gud græt, der kjærleik vikVi foreslår bibe...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.