Juni 2021

Publisert 26.05.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME juni 2021: N13 306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdán

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. juni 2021
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

Inngangssalme:
371 Om alle mine lemmer
Bibelsk salme eller salme:
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne -
492 Ein fin liten blome i skogen eg ser
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Skaperverkets dag ( 2.rekke)  
Anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest
1 Mos 2,4-15 Å dyrke og passe hagen
Rom 8, 19-23 Det skapte venter med lengsel
Mark 6,35-44 Jesus metter femtusen

Inngangssalme:
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
Bibelsk salme eller salme:
914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er –
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdán

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. juni 2021
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis
Rom 8,28–30 De han har kalt
Joh 1,35–51 De første disiplene

Inngangssalme:
297 Syng for Herren, sol og måne
Bibelsk salme eller salme:
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om -
434 Det er navnet ditt jeg roper
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdán

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. juni 2021
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus

Inngangssalme:
433 Da Herren kom til denne jord
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre, eg ropar til deg, du min Frelsar -
73 Korset vil jeg aldri svike
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
436 Jesus Krist, forklar meg hva du mente
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

Sankthansdagen / Jonsok – Torsdag 24. juni 2021
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse
Matt 11,7–14 Johannes er Elia

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer
Bibelsk salme eller salme:
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren -
528 Lovsyng Herren! Han er nær / Lova Herren! Han er nær
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
9 Rydd vei for Herrens komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
247 Tal vennlig til Jerusalem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. juni 2021
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft – eller
306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdán
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris -
280 Store Gud, vi lover deg
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds rikes grunnvoll ene / The Church’s one Foundation
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Les mer

Mai 2021

Publisert 20.04.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møteVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

April 2021

Publisert 12.03.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er dødVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tek...
Les mer

Februar 2021

Publisert 14.01.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Januar 2021

Publisert 17.12.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne nattenVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Desember 2020

Publisert 16.11.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2020 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2020: N13 55 Midt i hårdest vinterVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

November 2020

Publisert 15.10.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en s...
Les mer

Oktober 20

Publisert 16.09.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Oktober 2020: N13 632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nådeVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

September 2020

Publisert 24.08.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME September 2020: N13 616 La din vingård bære fruktVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom først...
Les mer

August 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?Vi foreslår bibelsk salme eller...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.