August 2020

Publisert 18.06.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. august 2020
Hos 6,1–3 Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39 Han som ga sin Sønn for oss alle (prekentekst)
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
801 Nå er det morgen / Morning has broken
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.3 Stor er Herren /
460 Bortom tid og rom og tanke
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. august 2020
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13 Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse

Inngangssalme:
277 Gledelig vil vi halleluja kvede
Bibelsk salme eller salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god /
595 Dyp av nåde er hos deg
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. august 2020
Jes 64,6b–65,2 Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4 Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39 Som en høne samler kyllingene

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel. lov Herren /
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
316 Nu vill jag sjunga om moders-vingen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. august 2020
Neh 9,19–21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr 13,5–6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet

Inngangssalme:
495 Alle har hast, ingen har tid
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider /
344 O Jesus, opne du mitt øye
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
494 Jeg er i Herrens hender

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. august 2020
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

Inngangssalme:
283 Gjev meg, Gud, eit salmemæle
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren /
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne takke

Les mer

Juli 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juli 2020: N13 437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyneVi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

Juni 2020

Publisert 19.05.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2020 (fra og med pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juni 2020: N13 303 Du spenner ut stjerneteltetVi foreslår bibelsk salme eller salme me...
Les mer

Mai 2020

Publisert 28.04.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2020 (til og med søndag før pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Også i koronatiden lager vi salmeseddel som vanlig. Salmeforslagene kan også benyttes på d...
Les mer

April 2020

Publisert 19.03.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME april 2020: (N13) 144 Du låg og skalv av angst på kneOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom f...
Les mer

Mars 2020

Publisert 20.02.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2020: (N13) 438 Eg kjem med tome henderVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2020

Publisert 23.01.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vårSalmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av ly...
Les mer

Januar 2020

Publisert 17.12.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, HerreOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom førs...
Les mer

Desember 2019

Publisert 21.11.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mannOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

November 2019

Publisert 21.10.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creationOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.