Månedens salme desember 2021

Publisert 18.11.2021

Gjev ikkje glans og gull og prakt (N13 57)

T: Zakarias Topelius 1887
O: Arve Brunvoll 1995
M: Jean Sibelius 1895

Månedens salme desember 2021
ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Alternativ jul! Det var mange opptatt av på 60-/70-tallet. Og vi fornemmer at det er mange som ønsker en enklere jul også i dag. En jul uten kjøpepress, en jul hvor fellesskap, vennskap og omsorg er kjerneverdiene. En jul som ikke skygger for budskapet om barnet som det ikke var husrom for i noe vertshus eller på hotell. En jul med fortellingen om barnet i sentrum, født i en krybbe, mens englene over Betlehemsmarkene forkynte for fattige gjetere at nå «er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren».

«Gjev ikkje glans og gull og prakt ved signa juletid.» Slik lyder første linje i en gammel finsk salme som faktisk først kom med i en norsk offisiell salmebok i 2013. Salmen gir uttrykk for en dyp lengsel bort fra unødvendig glitter og stafasje mot en jul med «englevakt over jorda» (v.1). Ønsket om den alternative julen uttrykkes blant annet i denne bønnen: «Gjev meg den fest som gleder mest, med kongen beden hit som gjest!» (v.1).

Arve Brunvoll oversatte salmen til nynorsk i 1995, mer enn 100 år etter at den allsidige finske forfatter og lyrikker Zakarias Topelius skrev salmen han kalte «Julvisa», på svensk i 1887. Han oversatte den til finsk i 1897. Som lyrikker gikk det ganske mange år før Topelius skrev en salmetekst. Det skjedde først etter at han ble engasjert av den finlandssvenske salmebokkomiteen i 1868. Hans «julvisa» ble tidlig svært populær og er også i dag en av de aller mest folkekjære finske julesangene. Dette har nok også sammenheng med at Finlands store nasjonalkomponist, Jean Sibelius, satte en vakker melodi til den. Den fungerer godt både som solosang og fellessang.

Salmen gir oss et gløtt inn i tradisjonell finsk julefeiring, som ikke er ulik den tradisjonelle norske måten å feire jul på.  «Det er ikke stas og prakt som er det viktige, men det å kjenne seg trygg, voktet av englene på en jord der det hersker fred. Der går barna i ring rundt juletreet, lysene brenner i vintermørket, og ingenting plager samvittigheten. Slik kan julefreden komme til høy og lav.» (Vidar Kristensen, Stevnemøte med Salmeboka, Eide forlag 2019).

De to første versene uttrykker ønsker eller bønner som åpner med ordene «gjev meg». I det siste verset endres dette til imperativet «kom». Her uttrykkes en direkte bønn til Herren om å komme «til høg og låg, til rik og arm». Herren som vi i salmen ber om å komme inn i vår julefeiring, er den eneste («Du, einast») som «skiftar aldri om»). Dette gir assosiasjoner til utsagn blant annet i Hebreerbrevet: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid» (Hebr 13,8).

Salmen hjelper oss å formulere dette som også vårt dypeste ønske for julefeiringen. At den i sin kjerne og med sine grunnleggende verdier må være den samme som alltid, «ja, til evig tid». Liv og familiesituasjoner endrer seg fra år til år. Der det tidligere ofte var stor julefeiring med mange barn rundt treet, er det kanskje noen få samlet denne julen, og noen som må sitte alene. Noen har mistet en av sine kjære siden forrige jul, og sorgen og savnet vil sette sitt preg på julefeiringen. Men uansett hvem vi er og hvordan vi feirer, kan denne, for oss nye julesalmen, hjelpe oss å tenke alternativt om julen: «Gjev ikkje glans og gull og prakt ved signa juletid! / Gjev meg Guds ære, englevakt og over jorda fred!» (v.1).

Lytt til Harald Bjørkøy som synger denne månedens salme på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 3).

Les mer

Salmeforslag desember 2021

Publisert 18.11.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME desember 2021: N13 57 Gjev ikkje glans og gull og praktVi foresl...
Les mer

Salmeforslag november 2021

Publisert 21.10.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2021Ved Estrid Hessellund og Sindre EideKirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke. 1. søndag i advent 2021 er fra 3. rekke.MÅNEDENS SALME november 2021: N13 656 ...
Les mer

Månedens salme oktober 2021

Publisert 21.09.2021
Gud græt der kjærleik vik (N13 nr. 407) T: Shirley Erena Murray 1996O: Terje Haugdal 2008M: Ian P. Render2000Last ned som PDF her:Hva er det som får Gud til å gråte?Ved Estrid Hessellund og Sindre Eid...
Les mer

Salmeforslag oktober 2021

Publisert 21.09.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2021 Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2021: N13 407 Gud græt, der kjærleik vikVi foreslår bibe...
Les mer

Salmeforslag september 2021

Publisert 17.08.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2021: N13 260 Det er Guds englers dag!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første...
Les mer

August 2021

Publisert 02.07.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2021Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2021: N13 366 Nøden står ved våre dørerVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Juli 2021

Publisert 02.07.2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2021: N13 796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjieVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.Nummerhen...
Les mer

Juni 2021

Publisert 26.05.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2021: N13 306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdánVi foreslår bibelsk salme eller salme mello...
Les mer

Mai 2021

Publisert 20.04.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møteVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.