Vigsel og forbønn (bokmål)

Pris: 279,-
ISBN: 978-82-514-0824-0

Kirkemøtet vedtok i år en ny vigselsliturgi og forbønnsliturgi som kan brukes for alle par. Samtidig vedtok Kirkemøtet å videreføre liturgiene for mann og kvinne fra 2003, med noen språklige justeringer.
Disse fire ordningene foreligger nå i samme bok, henholdsvis på bokmål og nynorsk.