Syng Bibelen

Pris: 199,-
ISBN: 978-82-514-0812-7

Heftet har flere formål:
– å gi anledning til å fordype seg i salmetekster og bibeltekster,
– å gi mulighet til å gå på oppdagelse i nye og gamle salmer i Norsk salmebok 2013,
– å samtale og synge sammen.
Målgruppen er voksne og unge voksne i studiegrupper, etablerte grupper og ad hoc-grupper.
De 16 studieoppleggene over 16 ulike salmer er disponert slik at de fungerer enkeltvis, men også som en «serie» for grupper som møtes regelmessig.
Ikke alle samtaleoppleggene er like. Noen har flere spørsmål enn andre, men det går an å velge til og trekke fra, som det passer for gruppen.
Alle deltagere i gruppen bør ha dette studieheftet, Norsk salmebok 2013 og Bibelen.
Heftet er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter dette heftet, kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt: tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.