Stevnemøte med salmeboka

Pris: 399,-
ISBN: 978-82-514-0830-1

Boka har en innledning til hver eneste salme i Norsk salmebok 2013. Den gir hjelp til å åpne tekstene så en forstår mer av budskapet i salmen, men den gir også hjelp til å sette salmen inn i en større sammenheng.
 
Boka er beregnet på vanlige gudstjenestedeltakere og folk flest som liker å synge salmer.