Salmeglede

Sammen om salmeboken

Pris: 259,-
ISBN: 978-82-514-0801-1

Sammen om salmeboken er et hjelpemiddel til å bli kjent med Norsk salmebok 2013, og til å samtale om salmebokens innhold.
Opplegget består av 91 samtalekort og et veiledningshefte. Målgruppen er unge og voksne i samtalegrupper, bibelgrupper, studiegrupper og lignende.
Kortene kan også benyttes til personlig refleksjon, og til innslag på ulike samlinger i både hjem og menighet.