Salmeglede

Salmeglede

Pris: 163,-
ISBN: 978-82-514-0804-2

Dette heftet har tre formål. Det første er å si noe om hvordan Norsk salmebok 2013 kan tas i bruk. Det andre er å gi et bilde av hva salmeboka inneholder av nye og gamle salmer. Det tredje er å fortelle kort om arbeidet med salmeboka, fra det startet i 2004 til den ble vedtatt av Kirkemøtet i 2012.

Last ned studieplan her:

 Studieplan til Salmeglede, Eide forlag.pdf