Norsk salmebok app

Nye salmer i Den norske kirkes salmedatabase og i App 2018

De første åtte salmene er lagt ut:
001 Det stiger en sang
(T: Trond Hellemo M: Bjørn A. Drage)
En bønnesalme med nordnorsk særpreg om forvalterskap og Guds allmakt. Melodien gir en særegen stemning til denne sterke teksten.
Plassering/tema: Lovsang, takk og tilbedelse. Forvalterskap. Skaperverkets dag og lignende anledninger.

002 Gud, ditt hjerte rommer hele verden
(T: Sven Asmundtveit M: Torbjørn Dyrud)
Tekst og melodi skrevet til Trosopplæringskonferansen 2009. Sterk og tydelig om Guds nærvær både som skaper, frelser og fornyer til en melodi som fremhever teksten på en særegen måte.
Plassering/tema: Guds nærhet. Treenighet. Treenighetssøndag og andre søndager, særlig i treenighetstiden.

003 Her er hva jeg trenger
(T: Jan Terje Christoffersen M: Knut Størdal S: Komponisten)
En sterk tekst om Guds nærvær, tro og håp til en melodi som bidrar til å åpne teksten på en god måte.
Plassering/tema: Undring, tvil, tro og håp. Alle kirkeårstider.

004 Inn gjennom kirkens dører
(T: Astrid S. Morvik M: Kjell Mørk Karlsen)
Åpenhet om vigsel. Fokus på de to som gifter seg. Tar vare på frykten for at kjærligheten kan ta slutt (vers 2). Kan også benyttes ved vigsel av likekjønnede. Den glade og sangbare melodien ivaretar tekstens fortellende preg.
Plassering/tema: Vigsel

005 Jorda du gav oss
(T: Edvard Hoem M: Håkon Berge)
Sterk og aktuell tekst om Guds nåde i en tid med krig, mennesker på flukt og urettferdig fordeling av jordens goder. God bruk av bibelsk materiale. Fin helhet av tekst og melodi. T og M skrevet i 2015 til «Salmefoss» i Uranienborg kirke på Oslo kulturnatt.
Plassering/tema: Rettferd og fred. Skaperverk og forvalting. Særlig aktuell i Adventstiden («då nådens år skal ropast ut», v.1 og 2).

006 Lyset skinner over jord / sørsamisk tekst
(T: Anders Frostenson O: Ella Holm Bull / Bierna Leine Bientie M: Spiritual)
Denne sørsamiske tekstutgaven av Frostensons kjente salme er allerede i bruk, da den også stod i Salmer 1997, men savnes i N13.
Plassering/tema: Lovsang. Tilbedelse. Den treenige Guds omsorg. Sankthans/Jonsok.

007 Når du vil, bryter ordene frem
(T: Holger Lissner M: Åshild Watne)
Vinnersalme (både T og M) i konkurranse utlyst av Det lutherske verdensforbund i forbindelse med Reformasjon 2017. Oversatt til flere språk. Sterk tekst om at reformasjon/fornyelse skjer når Gud vil. Melodi som kler teksten på en utmerket måte.
Plassering/tema: Fornyelse. Kirken og det kristne fellesskapet. Alle kirkeårstider.

008 Syng for meg sangen
(T: Per Lønning M: Per Lønning)
En sentral og personlig Jesus-sang. En glad salme om sentrale teologiske tema.
Enkel tekst til sangbar melodi.
Plassering/tema: Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Åpenbaringstiden.

Her følger resten av de salmene som vil bli lagt ut puljevis i tiden fremover:
9.     Dag som flykter, tid som fer (T og M Per Lønning)
10. Fortiden er omme (T Trond Hellemo M Bjørn Andor Drage)
11. Die aavon laaloem. Jeg synger julekvad (N13 28 på sørsamisk)
12. Vi har reist gjennom tida (T og M Halvdan Sivertsen)
13. Dagsens auga sloknar ut (T Elias Blix M Folketone fra Majavatn)
14. I mørke gikk mannen (T Sølvi Ann Fætten M Knut Størdal)
15. Jeg er på vandring (T Ukjent, etter amerikansk tekst M Amerikansk folkemelodi)
16. Vår varme hånd (T John Bell O Hans-Olav Mørk M John Bell)
17. Din hand I min (T Eyvind Skeie M Sindre Skeie)
18. Du som vandret (T og M Hans-Olav Mørk)
19. Om du ser meg (T Jan Terje Christoffersen M Gunstein Draugedalen)
20. Vi tror på deg (T Elisabeth Aanje M Galib Mammadov)
21. En fager Sions flokk vi ser (T Nordsamisk, ukjent O Olav Mikkelsen (B) M fra Kåfjord)
22. I tro og tvil (T John Bell / Graham Maule O Jan Terje Christoffersen M Skotsk folketone)
23. Kvar var du (T Bente Bratlund M Norsk folketone)
24. Songen gjennom alle tider (T Olav Mosdøl M Gunstein Draugedalen)
25. Gje meg handa di, ven (T Sondre Bratland M Folketone fra Irland)
26. La oss gå i tro (T Kirkens verdensråd O Estrid Hessellund M Hans Olav Baden)
27. Se, mørket vinner aldri over lyset (T og M Sindre Skeie)
28. Ver hos meg (T Heidi Strand Harboe M Hilde Svela)
29. Gud, du ser våre lys (T Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep M Hans-Olav Mørk)
30. Hennas starka vingar bär (T og M fra Canada O A.K. Hammer)
31. Må din vei komme deg i møte (N13 624). Nordsamisk og sørsamisk oversettelse: Britt Rajala og Bierna Leine Bientie
32. Velsignet er den pinsedag. (T Gerd Grønvold Saue M Svein Møller)
33. Gud, skap i oss tro (T og M Solveig Spilling Bakkevig)
34. Lyset mitt er som en bønn (T Hilde Dagfinrud Valen M Thor Fjellvang)
35. O Gud, som har din kirke (T Petter Dass O Ola Bremnes M Ola Bremnes (a-mel) og Trond Kverno (b-mel)
36. Trø stilt der sorga herjar (T Edvard Hoem M Henning Somerro (a-mel) Trond Kverno (b-mel))
37. Du er Guds barn (T Emil Skartveit M Stein Skøyeneie)
38. Når jeg ser på din himmel (T Sindre Skeie M Gisle Skeie)
39. Når kropp og sjel (T Anne Kristin Aasmundtveit M Folketone fra Irland)
Hele Norsk salmebok som app, med tekst, noter og innspillinger finner du i App Store og Google Play. Søk på «norsk salmebok», last ned appen og få umiddelbar tilgang på alle salmene i Norsk salmebok. Gode søkemuligheter på titler, salme-nummer, formuleringer og ord i salmetekster.

Kr 21,– (inkl. mva.) per måned.
Abonnement løper til det sies opp.

Se introduksjonsvideo her.

Norsk salmeboks app kan brukes på alle bærbare medier som telefoner og nettbrett. Appen fungerer like godt på IPhone og IPad som Android.

Søndagens salme.

Publisert 15.10.2014 av