Norsk salmebok app

Nye salmer i Den norske kirkes salmedatabase og i App

Den digitale suppleringsdatabasen ble lansert ved Trosopplæringskonferansen 17. oktober 2017. Åtte av de først 39 salmer ble gjort tilgjengelig da, og resten av salmene ble publisert juni-desember 2018. Utvalget nedenfor er blitt gjort med hensyn til kirkeårstidene, balanse mellom opphavspersonenes kjønn, målform og språk, samt aktuelle temaer og behov.

 

Følgende opplysninger finnes i hvert avsnitt:

Initium Årstall Opphavspersoner (T, O, M, S) Kommentarer Plassering/ tema

001 Det stiger en sang
(T: Trond Hellemo M: Bjørn A. Drage)
En bønnesalme med nordnorsk særpreg om forvalterskap og Guds allmakt. Melodien gir en særegen stemning til denne sterke teksten.
Plassering/tema: Lovsang, takk og tilbedelse. Forvalterskap. Skaperverkets dag og lignende anledninger.

002 Gud, ditt hjerte rommer hele verden
(T: Sven Asmundtveit M: Torbjørn Dyrud)
Tekst og melodi skrevet til Trosopplæringskonferansen 2009. Sterk og tydelig om Guds nærvær både som skaper, frelser og fornyer til en melodi som fremhever teksten på en særegen måte.
Plassering/tema: Guds nærhet. Treenighet. Treenighetssøndag og andre søndager, særlig i treenighetstiden.

003 Her er hva jeg trenger
(T: Jan Terje Christoffersen M: Knut Størdal S: Komponisten)
En sterk tekst om Guds nærvær, tro og håp til en melodi som bidrar til å åpne teksten på en god måte.
Plassering/tema: Undring, tvil, tro og håp. Alle kirkeårstider.

004 Inn gjennom kirkens dører
(T: Astrid S. Morvik M: Kjell Mørk Karlsen)
Åpenhet om vigsel. Fokus på de to som gifter seg. Tar vare på frykten for at kjærligheten kan ta slutt (vers 2). Kan også benyttes ved vigsel av likekjønnede. Den glade og sangbare melodien ivaretar tekstens fortellende preg.
Plassering/tema: Vigsel

005 Jorda du gav oss
(T: Edvard Hoem M: Håkon Berge)
Sterk og aktuell tekst om Guds nåde i en tid med krig, mennesker på flukt og urettferdig fordeling av jordens goder. God bruk av bibelsk materiale. Fin helhet av tekst og melodi. T og M skrevet i 2015 til «Salmefoss» i Uranienborg kirke på Oslo kulturnatt.
Plassering/tema: Rettferd og fred. Skaperverk og forvalting. Særlig aktuell i Adventstiden («då nådens år skal ropast ut», v.1 og 2).

006 Lyset skinner over jord / sørsamisk tekst
(T: Anders Frostenson O: Ella Holm Bull / Bierna Leine Bientie M: Spiritual)
Denne sørsamiske tekstutgaven av Frostensons kjente salme er allerede i bruk, da den også stod i Salmer 1997, men savnes i N13.
Plassering/tema: Lovsang. Tilbedelse. Den treenige Guds omsorg. Sankthans/Jonsok.

007 Når du vil, bryter ordene frem
(T: Holger Lissner M: Åshild Watne)
Vinnersalme (både T og M) i konkurranse utlyst av Det lutherske verdensforbund i forbindelse med Reformasjon 2017. Oversatt til flere språk. Sterk tekst om at reformasjon/fornyelse skjer når Gud vil. Melodi som kler teksten på en utmerket måte.
Plassering/tema: Fornyelse. Kirken og det kristne fellesskapet. Alle kirkeårstider.

008 Syng for meg sangen
(T: Per Lønning M: Per Lønning)
En sentral og personlig Jesus-sang. En glad salme om sentrale teologiske tema.
Enkel tekst til sangbar melodi.
Plassering/tema: Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Åpenbaringstiden.

009 Dag som flykter, tid som fer (T og M Per Lønning)
(T: 2002 M: 2002 S: 2002 T & M: Per Lønning S: K. M. Karlsen)
En poetisk sterk tekst om livets forgjengelighet og det kristne håpet, satt sammen med en gripende melodi. Plassering/tema: Ved livets grense/gravferd. Alle kirkeårstider, særlig Allehelgensdag og Nyttårsdag.

010 Fortiden er omme (T Trond Hellemo M Bjørn Andor Drage)
(T: 2004 M: 2004 T: Trond Hellemo M & S: B. A. Drage)
En salme om nåde, i et tidsperspektiv fra fortiden, nåtiden og evigheten. Et nordnorsk bidrag. Enkel tekst til sangbar melodi. Plassering/tema: Årsskiftet, åpenbaringstiden.

011 Die aavon laaloem. Jeg synger julekvad (N13 28 på sørsamisk)
(T: In dulci jubilo, Latinsk 1300-tallet, O: Martin Luther 1533 / Ella Holm Bull 1995 M: 1300- tallet; Wittenberg 1533 S: Nordisk koralbok 1961)
En sentral julesalme er blitt gjort tilgjengelig på sørsamisk. Den brukes også som Gloriasalme i sørsamiske gudstjenester. Plassering/tema: Jul

012  Vi har reist gjennom tida (T og M Halvdan Sivertsen)
(T: 1983 M: 1983 S: 2005 T & M: H. Sivertsen S: B. A. Drage)
Dette er en salme som knytter flyktningsperspektiver sammen med inkarnasjonsfortellingen, i sangbar visestil. Og Sivertsen er dermed tatt med i salmeskatten. Plassering/tema: Jul

013 Dagsens auga sloknar ut (T Elias Blix M Folketone fra Majavatn)
(T: 1891 S: 2011 T: E. Blix M: Folketone fra Majavatn S: B. A. Drage. Folketonen fra Majavatn er en kjent og kjær melodi som finnes i flere varianter)
Vi har valgt en sammenstilling av tre ulike kilder, sammen med Bjørn Andor Drages sats. Gjentagelse av de to siste tekstlinjer gjør at den passer melodien. En sentral og personlig Jesussang, og om sentrale teologiske temaer. Plassering/tema: Kveld, nåde, Det kristne håpet. Alle kirkeårstider.

014 I mørke gikk mannen (T Sølvi Ann Fætten M Knut Størdal)
(T: 2008 M: 2008 S: 2017 T: Sølvi Ann Fætten M & S: Knut Størdal)
En personlig Jesus-sang om å ta vare på hverandre. Den er brukt som Nidaros bispedømmes diakonisalme. Plassering/tema: Kjærlighet og tjeneste. Alle kirkeårstider, særlig fastetiden

015 Jeg er på vandring (T Ukjent, etter amerikansk tekst M Amerikansk folkemelodi)
(T: ukjent S: 2017 T: Ukjent M: Amerikansk folkemelodi ‹‹Wayfaring stranger›› S: Andreas Pettersen)
Denne salmen er en undringstekst om livet, som godt kan brukes som pilegrimssalme. Plassering/tema: Undring og lengsel, Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Allehelgensdag.

016 Vår varme hånd (T John Bell O Hans-Olav Mørk M John Bell)
(T: 2005 M: 2005 T: John Bell O: H.-O. Mørk M & S: John Bell)
En sterk og gripende tekst om å miste et barn. Melodiens vuggende bevegelser passer godt til de allegoriske bildene om en båtreise. Plassering/tema: Ved livets grense og gravferd; Det kristne håp. Alle kirkeårstider

017 Din hand I min (T Eyvind Skeie M Sindre Skeie)
(T: 2004 M: 2004 S: 2017 T: Eyvind Skeie M: Sindre Skeie S: Eilert Tøsse)
En menighetssalme om vigselen, med vigselsparets perspektiv i fokus. Den kan benyttes ved vigsel av likekjønnede. Plassering/tema: Vigsel. Alle kirkeårstider

018 Du som vandret (T og M Hans-Olav Mørk)
(T: 1986 M: 1986 S: 2017 T & M: H.-O. Mørk S: Carl-Andreas Næss)
Mørks salme benytter et metaforisk bilde av den oppstandne Kristus som går gjennom alle hindrer og tør møte livets ulike sider. Det er en menighetssalme som bekrefter Guds nærvær. Plassering/tema: Jesus, vår frelser. Alle kirkeårstider.

019 Om du ser meg (T Jan Terje Christoffersen M Gunstein Draugedalen)
(T: 2009 M: 2009 S: 2017 T: J. T. Christoffersen M: Gunstein Draugedalen S: Knut Størdal)
En salme om personlig tvil og usikkerhet, kanskje etter en tragedie. Den gir en motstemme til samfunnet fokus på vellykkethet. Draugedalens forsiktige og gjentagende melodi forløser teksten. Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider

020 Vi tror på deg (T Elisabeth Aanje M Galib Mammadov)
(T: 2000 M: 2000 S: 2017 T: Elisabeth Aanje M & S: Galib Mammadov)
En trossalme som «one-breather». Plassering/tema: Treenighet, Gud, vår skaper. Alle kirkeårstider

021 En fager Sions flokk vi ser (T Nordsamisk, ukjent O Olav Mikkelsen (B) M fra Kåfjord)
T: Ukjent, fra Kåfjord O: Oluf Mikkelsen M: Folketone fra Kåfjord, nedtegnet av Liv Rundberg etter Kasper Elvenes, Birtavarre S: Liv Rundberg. En fyldig nordsamisk salme om Allehelgensdags mysterier på 18 strofer. Et utvalg av strofene kan foretas: 1, 2 og 11. Plassering/tema: Allehelgensdag, Fastetiden, Påsketiden. Alle kirkeårstider.

022 I tro og tvil (T John Bell / Graham Maule O Jan Terje Christoffersen M Skotsk folketone)
(T: 1989 O: 1999 S: 2005 T: John Bell & Graham Maule O: J. T. Christoffersen M: Skotsk folketone «Ye banks and braes» S: John Bell)
Denne salmen handler om hvordan nåden forløses i Kristi virke. Melodien er en folketone fra Skottland. Plassering/tema: Tro og tvil, Nåde, Jesus, vår frelser. Alle kirkeårstider.

023 Kvar var du (T Bente Bratlund M Norsk folketone)
(T: 2011 S: 1947 T: Bente Bratlund M: Norsk folketone fra Lesja S: Per Steenberg)
Denne teksten handler om å tvile: at troen ikke alltid er til hjelp i tunge tider. En lengsel etter å finne mening er gjennomgående. Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider.

024 Songen gjennom alle tider (T Olav Mosdøl M Gunstein Draugedalen)
(T: 2010, 2016 M: 2016 S: 2017 T: Olav Mosdøl M: Gunstein Draugedalen S: Knut Størdal)
Teksten bruker bilder og uttrykk som ikke er vanlig i salmens verden. En menighetslovprisning av skaperverket, som forløses i en sangbar melodien. Plassering/tema: Guds skaperverk. Alle kirkeårstider.

025 Gje meg handa di, ven (T Sondre Bratland M Folketone fra Irland)
(T: 1988 S: 2005 T: Sondre Bratland M: Folketone fra Irland «Salley Gardens» S: John Bell)
En sang som brukes mye ved gravferd og vigsel. Det er en trøstende tekst, som oppfordrer til å søke hjelp hos Gud så vel som hos hverandre. Den flotte folketone fra Irland er en smykke i seg selv. Plassering/tema: Kveld, Vigsel, Gravferd. Alle kirkeårstider.

026 La oss gå i tro (T Kirkens verdensråd O Estrid Hessellund M Hans Olav Baden)
(T: 2005 O: 2006 T: Fra Kirkenes Verdensråd (WCC) O: Estrid Hessellund M: Hans Olav S. Baden M: 2006 S: 2017 O: Estrid Hessellund M & S: Hans Olav S. Baden)
En utsendelsessalme i dialogform som er lett å ta i bruk. Melodiføringen er gjentagende. Plassering/tema: Søndag og kirkegang. Alle kirkeårstider.

027 Se, mørket vinner aldri over lyset (T og M Sindre Skeie)
(T: 2012 M: 2012 S: 2017 T & M: Sindre Skreie S: Knut Størdal Rettferd og fred (T: Sindre Skeie M: Sindre Skeie)
En salme som har som hovedtema de godes kamp mot ondskapen. Salmen oppfordrer til fornye kampånden, og å ikke forfordele godene. er skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og at de syv versene gjenspeiler tematikken for fastetidens syv søndager frem mot palmesøndag. Plassering/tema: Rettferd og fred. Alle kirkeårstider.

028 Ver hos meg (T Heidi Strand Harboe M Hilde Svela)
(T: 2015 M: 2015 T: Heidi Strand Harboe M & S: Hilde Svela) En hengivende fellessang som representerer noe nytt i vår salmeverden. Den handler om å bli omfavnet av Guds kjærlighet, i alt man gjør. Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider

029 Gud, du ser våre lys (T Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep M Hans-Olav Mørk)
(T: 2016 M: 1996 M: 2014 T: P. Dass M & S: Ola Bremnes M & S: Trond Kverno)
Bremnes sin melodi til Petter Dass sin beskrivende bønnesalme er en av de friskeste vi har blant de nyere bidrag i vår salmeskatt. Den setter seg umiddelbart, og gir teksten ny giv. Trond Kvernos melodi er mer høytidelig, og skaper enda et rom for disse flott ord. Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider.

030 Hennas starka vingar bär (T og M fra Canada O A.K. Hammer)
(T: 1985 O: 1992 M: 1985 T: G. T. Light O: Anne K. Hammer M & S: G. T. Light Bønn og forbønn (T: Gordon Light O: Anne Karin Hammer M: Gordon Light)
En tydelig tekst med utgangspunkt i en kvinnelig perspektiv på Den hellige ånd, og som inkorporerer inkluderende metaforer for Gud. Den er opprinnelig fra Canada. Plassering/tema: Den hellige ånd, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider, spesielt Pinse.

031 Må din vei komme deg i møte (N13 624). Nordsamisk og sørsamisk oversettelse: Britt Rajala og Bierna Leine Bientie
(T: Trad. etter Per Harling, 1995 S: 2012 T: Trad. irsk velsignelse O: Per Harling, Bierna Leine Bientie (Ss); Britt Rajala (Ns) M: Irsk folketone S: K. H. Olsen).
Både Sørsamiske og nordsamiske oversettelser er nå tilgjengelige for denne salmen som har fått fast fotfeste i gudstjenestelivet. Plassering/tema: Bønn og forbønn, sendelse. Alle kirkeårstider.

032 Velsignet er den pinsedag. (T Gerd Grønvold Saue M Svein Møller)
(T: 1997 M: 1998 T: Gerd G. Saue M & S: Svein Møller)
En menighetssalme om pinsehøytiden. Den bruker klare bilder for å levendegjøre pinsen i gudstjenesten, og forløses enkelt og godt med Møllers melodi. Kapitlet Pinse er i liten grad fornyet i N13. Plassering/tema: Pinse, treenighet. Alle kirkeårstider.

033 Gud, skap i oss tro (T og M Solveig Spilling Bakkevig)
(T: 2007 M: 2007 S: 2017 T & M: Solveig Spilling Bakkevig S: H.O.S. Baden)
En kort og konsis bønnesalme i imperativ form, men melodi og tekst fra samme kunstner. En ekte «one-breather». Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider.

034 Lyset mitt er som en bønn (T Hilde Dagfinrud Valen M Thor Fjellvang)
(T: 2009 M: 2009 S: 2017 T: Hilde Dagfinrud Valen M: Thor Fjellvang S: Knut Størdal)
En salme som bruker lysmetaforen på en betagende måte: bønnene våre blir synlig i lyset. Teksten handler også om overgivelse og trygghet hos Gud. Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider.

035 O Gud, som har din kirke (T Petter Dass O Ola Bremnes M Ola Bremnes (a-mel) og Trond Kverno (b-mel)
T: 2016 M: 1996 M: 2014 T: P. Dass M & S: Ola Bremnes M & S: Trond Kverno. Bremnes sin melodi til Petter Dass sin beskrivende bønnesalme er en av de friskeste vi har blant de nyere bidrag i vår salmeskatt. Den setter seg umiddelbart, og gir teksten ny giv. Trond Kvernos melodi er mer høytidelig, og skaper enda et rom for disse flott ord. Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider.

036 Trø stilt der sorga herjar (T Edvard Hoem M Henning Somerro (a-mel) Trond Kverno (b-mel)
(T: 2011 M: 2012 M: 2012 T: Edvard Hoem M & S: Henning Sommerro M & S: Trond Kverno)
Hoems salme er skrevet som respons til terrorhandlingen på Utøya og Oslo i 2011. Denne salmen er tematisk sett stadig aktuell. To ulike melodier adresserer den nynorske teksten på hver sin måte; Sommerros melodi er kan hende enklere å innøve. Plassering/tema: Guds omsorg; Guds nåde i Jesus Kristus. Alle kirkeårstider, spesielt Allehelgensdag.

037 Du er Guds barn (T Emil Skartveit M Stein Skøyeneie)
(T: 2006 M: 2006 S: 2017 T: Emil Skartveit M & S: Stein Skøyeneie)
Skartveits salme nærmer seg tiltalen «Guds barn» på en måte som ivaretar dette uttrykkets plassering i dåpsliturgien fra 2017. En robust melodi av Stein Skøyeneie bekler teksten. Plassering/tema: Dåp. Alle kirkeårstider.

038 Når jeg ser på din himmel (T Sindre Skeie M Gisle Skeie)
(T: 2013 M: 2013 S: 2017 T: Sindre Skeie M & S: Gisle Skeie)
En salme skrevet til skaperverkets dag, som handler om takksigelse og klage. Plassering/tema: Forvalteransvar og ærefrykt for livet. Alle kirkeårstider.

039 Når kropp og sjel (T Anne Kristin Aasmundtveit M Folketone fra Irland)
(T: 2014 S: 2017 T: Anne Kristin Aasmundtveit M: Folketone fra Irland)
«The parting glass» S: Jon Kleveland. Aasmundtveits salme om livets forgjengelighet og mysteriet ved det evige livet. Det er mye håp, nåde og lykke i denne salmen, som ledsages av en irsk folketone som er ny i vår salmeskatt. Plassering/tema: Ved livets grense og gravferd, Det kristne håpet. Alle kirkeårstider

Hele Norsk salmebok som app, med tekst, noter og innspillinger finner du i App Store og Google Play. Søk på «norsk salmebok», last ned appen og få umiddelbar tilgang på alle salmene i Norsk salmebok. Gode søkemuligheter på titler, salme-nummer, formuleringer og ord i salmetekster.

Kr 22,– (inkl. mva.) per måned.
Abonnement løper til det sies opp.

Se introduksjonsvideo her.

Norsk salmeboks app kan brukes på alle bærbare medier som telefoner og nettbrett. Appen fungerer like godt på IPhone og IPad som Android.

Søndagens salme.

Publisert 15.10.2014 av