Norsk koralbok – Liten utgave/Lita Utgåve

Pris: 623,-
ISBN: 978-82-514-0806-6

Ettbinds utgave av Norsk koralbok 2013 hvor første vers av tekstene er med, og melodiene er gjengitt en gang. Størrelsen på boken er 26 x 29 cm og ca. 4 cm i tykkelse, slik at den passer godt på piano og på orgler med mindre notebrett.