Norsk bønnebok

Norsk bønnebok

Pris: 309,-
ISBN: 978-82-514-0784-7

Bønneboka inneholder bønner til de fleste av livets situasjoner. De er hentet fra mange kilder og er blitt skrevet i ulike epoker. Til sammen hjelper bønnene oss til å finne ord som kan bes i både gode og vanskelige situasjoner.

 

Boka inneholder også Fader vår og Trosbekjennelsen, morgenbønn og kveldsbønn, og bønner til ulike dager og årstider. Dessuten rommer den bibeltekster som handler om å be.

 

Bak i boka finner en Luthers lille katekisme og liturgier for tidebønner, skriftemål, bønn for syke og pilegrimsvandring.

 

Bønneboka er en vakker bok som er trykt med to farger gjennomgående. Ved siden av å være en verdifull hjelp til bønn for den enkelte, er den også en flott gave til mennesker en kjenner omsorg for.